Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021

De gemeente is verplicht periodiek een Gemeentelijk Rioleringsplan op te stellen op grond van de Wet Milieubeheer. De gemeenteraad heeft op 7 december 2016 het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 vastgesteld. Het rioleringsplan is in werking getreden op 1 januari 2017.

Inhoud

In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 beschrijft hoe de gemeente haar zorgplichten voor het afvalwater, regenwater en grondwater de komende jaren gaat invullen.

De vervangingswaarde van de riolering in Nissewaard bedraagt € 240 miljoen en dit vraagt om een zorgvuldig beheer. In het plan staat hoe de gemeente het beheer en onderhoud de komende jaren gaat vormgeven, welke verbetermaatregelen uitgevoerd worden en welke kosten hiermee gemoeid zijn.

Andere belangrijke thema’s zijn het omgaan met klimaatverandering en wateroverlast, het afkoppelen van regenwater, een verdere verduurzaming van de inzameling en zuivering van afvalwater en een verantwoorde financiering van deze wettelijke taken.


Meer weten?

Wilt u meer weten over het Gemeentyelijk Rioleringsplan of wilt u een afspraak maken dan kunt u telefonisch contact opnemen met het team Regie & Beheer via telefoonnummer: 140181.