Omgekeerd Inzamelen

We gaan in Nissewaard 'Omgekeerd Inzamelen'. Dat is een nieuwe manier van inzamelen met als doel zoveel mogelijk grondstoffen uit het restafval te halen voor hergebruik. Het nieuwe grondstoffenbeleid wordt sinds 1 januari 2017 gefaseerd ingevoerd. Als uw wijk aan de beurt is, ontvangt u hierover een brief. De 'grijze bak' komt te vervallen. Restafval gaat in de nieuwe ondergrondse containers.

Laagbouwwoningen krijgen 3 nieuwe minicontainers:

  • Plastic, metalen en drankkartons (PMD)
  • Oud papier en karton (OPK)
  • Groente-, fruit- en tuinafval (GFT)

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de afvalinzameling of containers? Kijk even bij de Veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u Reinis mailen via info@reinis.nl of bellen via 0181 - 612864.

Veelgestelde vragen

Wat is Omgekeerd Inzamelen?

Bij Omgekeerd Inzamelen worden plastic verpakkingen, blik & drankkartonnen (PMD), groente-, fruit- & tuinafval GFTt) en oud papier & karton (OPK) bij u aan huis opgehaald (voor laagbouw). Het restafval dat overblijft, brengt u zelf weg naar de nieuwe ondergrondse containers. Bij hoogbouw worden ook de ondergrondse containers aangepast voor Omgekeerd Inzamelen.

Waarom is dit nodig?

Een gemiddeld persoon veroorzaakt bijna 5 kg afval per week. In Nissewaard is dit 6,8 kg. Veel van dit afval is geschikt voor hergebruik. Het kan als grondstof dienen voor nieuwe producten. Dat kan als iedereen het beter scheidt en het wordt gerecycled. De Rijksoverheid wil dat Nissewaard beter gaat scheiden. Door minder te verbranden en CO2 uit te stoten, dragen we bij aan een beter milieu.

In Nissewaard wordt slechts een klein deel van het afval goed gescheiden. Onze inwoners produceren ieder jaar gemiddeld 357 kg restafval per persoon. Het grootste deel van de grondstoffen die gescheiden ingezameld kunnen worden, verdwijnt in het restafval. Dat is zonde. Verbranden kost geld en nuttige grondstoffen gaan in rook op. Nissewaard wil het aantal kilo's restafval per inwoner per jaar in 2020 terugbrengen tot 200 kg. De landelijke doelstelling ligt zelfs op 0 kg in 2050.

Kan afval scheiden beter?

Ja, dat kan nog veel beter. Velen van ons scheiden hun afval al, maar het blijkt dat het huishoudelijk restafval in Nissewaard nog veel herbruikbare stoffen bevat. Denk aan groente-, fruit- en tuinafval (wordt compost van gemaakt), oud papier en karton (wordt nieuw papier en karton van gemaakt), plastic verpakkingsmateriaal, blik (wordt nieuw blik van gemaakt) en drankkartons (worden o.a. fleecetruien, tuinstoelen, flesjes, bekertjes en speelgoed van gemaakt). Glas kan zelfs oneindig worden hergebruikt. Dit kunt u kwijt in de glasbak.

Wanneer is mijn wijk aan de beurt?

Omgekeerd Inzamelen wordt in 7 fasen ingevoerd in heel Nissewaard:

  • Vogelenzang, Schenkel en Gildenwijk: voltooid (mei 2017)
  • Hekelingen, Vriesland, Beverveen, Ottersveen, Donken, Gaarden, Kreken en Akkers: voltooid (2e kwartaal 2017)
  • Groenewoud, Schiekamp en Waterland (m.u.v. Beverveen en Ottersveen): voltooid (3e kwartaal 2017)
  • Maaswijk, Voorden en Dreven: voltooid (4e kwartaal 2017)
  • Hoogwerf, Sterrenkwartier, Centrum en de Hoek: voltooid (4e kwartaal 2018)
  • De Elementen, De Waaijer, Vierambachten en Landgoed: 1e kwartaal 2019
  • Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Simonshaven en Zuidland: 1e kwartaal 2019

Moet ik extra betalen?

Nee, u betaalt al voor de afvalinzameling en -verwerking via de afvalstoffenheffing. Vanuit de Rijksoverheid wordt er een ontmoedigingsbeleid gevoerd in het laten ontstaan van restafval. Dit wordt gedaan om geen kostbare grondstoffen verloren te laten gaan door verbranding. Om het ontmoedigingsbeleid van de Rijksoverheid verder kracht bij te zetten wordt voor 2019 de verbrandingsbelasting verder verhoogd van € 13,21 per ton (1.000 kg) naar € 32,- per ton restafval.  Met het Omgekeerd Inzamelen willen we de dure hoeveelheid restafval terugdringen en zodoende de kosten voor de komende jaren beheersbaar houden.

Ondergrondse containers

Waar komen de ondergrondse containers?

Bij het Omgekeerd Inzamelen brengt u restafval weg in een ondergrondse container in de buurt. Het aantal bestaande containers is niet voldoende. Daarom worden er ongeveer 350 extra containers bijgeplaatst.

U krijgt een brief met een pas waarin staat welke containers u kunt gebruiken. Op onderstaande kaarten kunt u zien waar de containers zijn geplaatst:

Hoe zijn de locaties vastgesteld?

De locaties voor de ondergrondse containers zijn bepaald op grond van 38 criteria. Uitgangspunt is maximaal 150 meter lopen voor restafval. In uitzonderingsgevallen worden ondergrondse containers voor restafval op maximaal 200 meter gezet. De locaties zijn zorgvuldig bepaald. Uiteraard wordt rekening gehouden met ouderencomplexen etc. Bij hoogbouw wordt een aantal bestaande containers aangepast voor Omgekeerd Inzamelen.

Kan ik een andere locatie voorstellen?

We proberen altijd oog te houden voor ouderen en mindervaliden en denken graag met u mee over de locaties. Heeft u een suggestie voor een alternatieve locatie? Neem dan contact op met Reinis via afvalcoach@reinis.nl of bel (0181) 612 864. U kunt ook mailen naar gemeente@nissewaard.nl t.a.v. de afdeling Stadsbeheer. We kijken naar de haalbaarheid en bespreken met u het resultaat.

Daarnaast is het voor u mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken op het plaatsingsbesluit. Het plaatsingsbesluit wordt genomen door het college van burgemeester & wethouders. Binnen 6 weken na het genomen besluit kunt u hierop reageren met uw zienswijze.

Mag ik afval naast de container zetten als hij vol zit?

Nee, u mag afval nooit naast de container neerzetten. Wie dat wel doet, loopt kans op een fikse boete. De afvalcoaches en de Gemeentelijke Opsporingsambtenaren (GOA’s) controleren voortdurend op deze zogenoemde bijplaatsingen. Alle containers worden uitgerust met een vullingsgraadsysteem. Als ze voor 80% vol zijn, krijgt Reinis een seintje dat ze moeten worden geleegd. Is de container toch vol? U kunt hiervoor Reinis mailen via info@reinis.nl of bellen via (0181) 612 864.

Welke zakt past in de container?

Soms lijkt het alsof de container vol is, maar zit er bijvoorbeeld een overvolle zak klem. In de trommel passen zakken van 40 liter. Stop ze dus niet te vol, anders komt de klep vast te zitten. Zit de klep vast? U kunt hiervoor Reinis mailen via info@reinis.nl of bellen via (0181) 612 864.

Kan ik de container gelijk gebruiken?

In de hoogbouw wel, in de laagbouw nog niet. Daar blijven de containers op slot tot de wisseldag van de minicontainers in uw wijk. Pas als alle minicontainers in uw wijk zijn omgewisseld, worden de ondergrondse containers in gebruik genomen en moet u uw pas gebruiken om hem te openen.

De container is defect. Wat nu?

Als een ondergrondse container niet meer open gaat, is er meestal sprake van een technische storing. Er kan ook iets klem zitten in de trommel. In beiden gevallen kunt u Reinis mailen via info@reinis.nl of bellen via (0181) 612864. Vermeld daarbij de locatie, containernummer en de melding op het display.

Wat moet ik doen als ik de pas voor de ondergrondse container kwijt bent?

Als uw afvalpas voor de ondergrondse container niet meer werkt neem dan contact op met Reinis. Tegen een vergoeding van €10,- kunt u een nieuwe pas ophalen bij het kantoor van Reinis aan de Wattweg 10. Er wordt één pas per adres uitgegeven.

Minicontainers

Wanneer worden mijn containers omgewisseld?

Omgekeerd Inzamelen wordt in 7 fasen ingevoerd in heel Nissewaard. U ontvangt een brief wanneer uw wijk aan de beurt is. Kijk voor een planning onder 'Wanneer is mijn wijk aan de beurt?

Moet ik mijn oude (extra) container inleveren?

Ja. U heeft alle minicontainers die u in uw bezit heeft, slechts in bruikleen. Ze blijven eigendom van Reinis. Het bedrag dat u destijds heeft betaald, was voor bezorg- en administratiekosten. Alle minicontainers die in uw bezit zijn, moet u weer inleveren. Ze worden vervangen door 3 nieuwe. De oude containers worden na invoering van het nieuwe systeem niet meer geleegd.

Kan ik containers wisselen of extra aanvragen?

U kunt een minicontainer omwisselen of een extra container aanvragen. U betaalt voor het leveren/ophalen van de container eenmalig € 35,-. Neem hiervoor of indien u vragen heeft contact op met Reinis via e-mailadres info@reinis.nl of telefonisch via (0181) 612 864.

Ik heb geen ruimte voor 3 containers, wat nu?

De ervaring in de fases 1 tot en met 5 en andere gemeenten leert dat de meeste inwoners ook een plekje weten te vinden voor de derde minicontainer bij uw huis (niet op de openbare weg).

Kan ik ook een container inleveren?

In principe niet, maar als u uw oud papier en karton bij een organisatie inlevert, zoals een sportvereniging of een kerk, dan kunt u uw blauwe container teruggeven aan Reinis. Voorwaarde hierbij is wel dat u het gebruik van de blauwe container eerst 3 maanden ervaart. U kunt hiervoor Reinis mailen via info@reinis.nl of bellen via (0181) 612 864. De groene (gft) en paarse (pmd) container blijven altijd deel uitmaken van uw set.

Waar zet ik de containers neer om ze te laten legen?

De plaatsen waar de minicontainers aan de straat moeten worden neergezet, blijven onveranderd.

Hoe herken ik mijn container?

Iedere minicontainer wordt voorzien van een chip en een adressticker. Zo kunt u altijd uw minicontainer herkennen. U kunt ook een sticker op uw container plakken, bijvoorbeeld met uw naam of huisnummer.

Krijgt het buitengebied ook 3 containers?

Nee, de woningen in het buitengebied (buiten de bebouwde kom) krijgen 4 minicontainers. Een voor OPK, een voor GFT, een voor PMD en een voor restafval. De afstand tot een ondergronds container is voor die bewoners te ver.

Ik woon in een laagbouwwoning en heb geen containers. Blijft dit zo?

Ja, u kunt uw gescheiden afval en uw restafval kwijt in de ondergrondse containers bij u in de buurt.

Krijgen inwoners op de begane grond van gestapelde bouw containers?

Inwoners op de begane grond van gestapelde bouw hebben vaak een tuin en veel inwoners hebben dan ook ooit een set minicontainers aangevraagd. Ook bij Omgekeerd Inzamelen worden zij in de gelegenheid gesteld voor minicontainers te kiezen. Deze bewoners krijgen tijdig een brief met informatie.

Waarom zit er een chip in de containers?

De chip is gekoppeld aan uw woning. Reinis registreert hiermee geen persoonsgegevens, maar wel aanbiedingsgegevens. Op deze manier kan Reinis de inzameling en het ophaalschema efficiënt plannen.

Het deksel sluit niet goed. Wat nu?

Bij nieuwe containers komt het wel eens voor dat het deksel nog in de juiste vorm moet trekken. Iets zwaars op het deksel leggen, wil meestal wel helpen. Na enige tijd is dat niet meer nodig.

Wat gebeurt er met de oude containers?

De oude minicontainers worden gerecycled of hergebruikt in andere (Europese) landen.

Wat is het ophaalschema?

Voor het ophaalschema kunt u de Reinis app downloaden. Hierin staat ook de scheidingswijzer en kunt u een afspraak maken voor grofvuil of textiel ophalen. Ook kunt u gebruik maken van de postcodechecker op www.reinis.nl onder het kopje 'afvalkalender'.

Plastic, metaal/blik en drankkartons (PMD)

Wat gebeurt er met PMD-afval?

Alle materialen die met de PMD container worden ingezameld worden gerecycled. Van de grondstof die hieruit ontstaat worden o.a. plastic bekers, fleece truien en nieuwe verpakkingsmaterialen gemaakt. 

Wat mag er in de PMD-container?

Op recyclemanager.nl staat uitgelegd wat u in de PMD-container mag gooien. Reinis heeft ook een eigen app. Deze staat op reinis.nl. Als u toch twijfelt, gooi uw afval dan bij het restafval.

Mag bedrijfsafval in de PMD-container?

Nee, bedrijfsafval mag nooit in een minicontainer worden gegooid. Voor de inzameling van bedrijfsafval moet u een contract afsluiten met een afvalinzamelaar.

Mag hard plastic in de PMD-container?

Nee, hard plastic (zoals pvc-pijp) is geen verpakkingsmateriaal. Hard plastic kunt u gratis inleveren bij de Stadswerf.

Moeten flesjes, blikjes en pakken schoon zijn?

Het is wel zo prettig als plastic verpakkingen leeg zijn, maar helemaal schoon hoeft niet. Doppen mogen ook gewoon op plastic flessen of flacons blijven zitten, maar die moeten dan dus wél leeg zijn. Halfvolle plastic verpakkingen, zoals halfvolle flessen of drankkartons mogen niet bij het PMD. Leeg ze eerst en gooi ze daarna in de container. Is dit niet mogelijk, gooi ze dan bij het restafval.

Groente-, fruit- en tuinafval (GFT)

Verandert mijn GFT-container?

Ja, bewoners van laagbouw krijgen een nieuwe GFT-container van 140 liter. Drie weken na de wisseldatum kunt u de 140 Liter GFT-container omwisselen voor een 240 liter GFT-container.

Krijgt hoogbouw ondergrondse GFT-containers?

Bij hoogbouw blijkt het lastig om GFT apart te houden in verband met stankoverlast binnenshuis en vervuiling in de containers. We onderzoeken hoe we dat kunnen oplossen. Het is dus niet uitgesloten dat er alsnog ondergrondse GFT-containers komen bij hoogbouw. Tot die tijd kunt u het GFT-afval bij het restafval gooien.

Oud papier en karton (OPK)

Waarom wordt OPK ingezameld?

Nissewaard streeft ernaar om zoveel mogelijk afvalstoffen gescheiden op te halen, want gescheiden afval kan opnieuw worden gebruikt. Op die manier veranderen oud papier en karton weer in nieuw papier en karton.

Verandert de inzameling van OPK?

Bewoners van laagbouw krijgen een minicontainer van 240 liter met een blauw deksel voor het verzamelen van hun OPK. Bewoners van hoogbouw gebruiken een ondergrondse container voor de inzameling van OPK. U kunt uw OPK natuurlijk ook bij een vereniging of kerk (blijven) inleveren.

Hoe vaak wordt de OPK-container geleegd?

OPK wordt om de vier weken op een vaste dag ingezameld. U kunt de OPK-container op de gebruikelijke aanbiedplaats in uw straat neerzetten.

Kan ik de OPK-container weigeren of teruggeven?

In principe krijgen alle inwoners in laagbouwwoningen de blauwe minicontainer van 240 liter als onderdeel van de nieuwe set. U kunt deze niet weigeren bij ontvangst. Maar u kunt deze na 3 maanden wel wisselen voor een kleinere container of (in overleg met Reinis) teruggeven als u OPK altijd bij een vereniging of kerk brengt. De kosten voor het wisselen bedragen € 35,-. U kunt hiervoor Reinis mailen via info@reinis.nl of bellen via 0181 - 612864.

Kunnen verenigingen papier inzamelen?

Bij het Omgekeerd Inzamelen kunnen verenigingen en kerken gewoon ‘hun’ oud papier blijven inzamelen. De gemeente heeft daarover afspraken gemaakt met de verenigingen en kerken.

Restafval

Wat moet ik doen met restafval?

U kunt het restafval wegbrengen naar de ondergrondse restafvalcontainer bij u in de buurt. Het is makkelijk om daarvoor een oud plastic zakje of plastic tas te gebruiken.

Moet ik ver lopen naar de ondergrondse container voor restafval?

De loopafstand bedraagt in de meeste gevallen 10 tot 150 meter, met misschien een enkele uitschieter tot maximaal 200 meter. Bij het plaatsen van de ondergrondse containers houdt de gemeente rekening met de locatie van bijvoorbeeld ouderencomplexen.

Ik heb moeite met het wegbrengen van restafval. Wat nu?

Als u uw restafval zelf moeilijk weg kunt brengen naar een ondergrondse container, vraag dan of buren, vrienden of familie kunnen helpen. Komt u er toch niet uit? Neem dan contact op met Reinis via info@reinis.nl of bel via 0181 - 612864.

Pas voor restafval

Waarom is de pas ingevoerd?

Reinis gebruikt de pas voor de containers om te voorkomen dat mensen van buiten de wijk of zelfs van buiten Nissewaard hun afval dumpen (afvaltoerisme). Op grond van het aantal klepopeningen krijgt Reinis een indicatie wanneer zij de container moet legen. De ophaalfrequentie kan op deze manier bijgesteld worden.

Waar kan ik mijn pas gebruiken?

Met de afvalpas kunt u in de hele wijk uw restafval kwijt. Dat is handig als er bijvoorbeeld een container verstopt zit.

Wat registreert de pas?

Met de pas kunt u de klep van de ondergrondse restafvalcontainer openen en uw restafval deponeren. De paslezer leest de adresgegevens en controleert of de pashouder zijn afval in de container mag gooien. De pas is niet persoonsgebonden. De pas hoort bij het huisadres en moet bij een verhuizing ook worden achtergelaten. Reinis kan niet zien welk afval er met de pas in de ondergrondse container gestopt wordt. Ook de hoeveelheid afval per klepbeweging wordt niet gewogen. Het enige waarvoor de gegevens worden gebruikt is het monitoren van de afvalstromen. Op wijkniveau kunnen er dankzij deze statistieken analyses worden gemaakt zodat bijvoorbeeld de ophaalfrequentie bijgesteld kan worden. Zo kan Reinis bijvoorbeeld vaker wagens uitsturen wanneer containers vol dreigen te geraken.

Moet ik betalen om de ondergrondse restafvalcontainer te gebruiken?

Nee, het gebruik van de ondergrondse restafvalcontainer is gratis.

Mijn pas werkt niet. Wat nu?

U kunt hiervoor Reinis mailen via info@reinis.nl of bellen via (0181) 612 864.

Waarom krijgt de buurtvereniging geen pas?

Alleen als u milieuheffing betaalt, krijgt u een pas. Afval dat door een vereniging wordt geproduceerd, valt onder bedrijfsafval.

Ik heb al een pas, maar de ondergrondse container staat nog steeds open?

Een ondergrondse container in de laagbouw kan tijdelijk open staan (zonder pas te gebruiken) totdat iedereen in uw buurt de nieuwe minicontainers heeft ontvangen. Daarna zijn de ondergrondse containers alleen nog te openen met een pas.