Omgekeerd Inzamelen

De gemeente Nissewaard doet aan 'Omgekeerd Inzamelen'. Dat is een manier van inzamelen met als doel zoveel mogelijk grondstoffen uit het restafval te halen voor hergebruik.

Bewoners van laagbouwwoningen hebben 3 minicontainers om hun afval te scheiden:

  • Plastic, metalen en drankkartons (PMD)

  • Oud papier en karton (OPK)

  • Groente-, fruit- en tuinafval (GFT)

Bewoners van hoogbouwwoningen brengen Plastic, metalen en drankkartons (PMD) en Oud papier en karton (OPK) naar een ondergrondse container in de buurt.

Restafval brengt u naar een ondergrondse container in de buurt.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de afvalinzameling of containers? Kijk even bij de Veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u Reinis mailen via info@reinis.nl of bellen via 0181 - 612864.

Veelgestelde vragen

Wat is Omgekeerd Inzamelen?

Bij Omgekeerd Inzamelen worden plastic verpakkingen, blik & drankkartonnen (PMD), groente-, fruit- & tuinafval GFTt) en oud papier & karton (OPK) bij u aan huis opgehaald (voor laagbouw). Het restafval dat overblijft, brengt u zelf weg naar de nieuwe ondergrondse containers. Bij hoogbouw worden ook de ondergrondse containers aangepast voor Omgekeerd Inzamelen.

Waarom is dit nodig?

Een gemiddeld persoon veroorzaakt bijna 5 kg afval per week. In Nissewaard is dit 6,8 kg. Veel van dit afval is geschikt voor hergebruik. Het kan als grondstof dienen voor nieuwe producten. Dat kan als iedereen het beter scheidt en het wordt gerecycled. De Rijksoverheid wil dat Nissewaard beter gaat scheiden. Door minder te verbranden en CO2 uit te stoten, dragen we bij aan een beter milieu.

In Nissewaard wordt slechts een klein deel van het afval goed gescheiden. Onze inwoners produceeden ieder jaar gemiddeld 357 kg restafval per persoon. Inmiddels is dat 200 kg per inwoner. Het streven is om dat terug te brengen naar 100 kg per inwoner in 2020.

Kan afval scheiden beter?

Ja, dat kan nog veel beter. Velen van ons scheiden hun afval al, maar het blijkt dat het huishoudelijk restafval in Nissewaard nog veel herbruikbare stoffen bevat. Denk aan groente-, fruit- en tuinafval (wordt compost van gemaakt), oud papier en karton (wordt nieuw papier en karton van gemaakt), plastic verpakkingsmateriaal, blik (wordt nieuw blik van gemaakt) en drankkartons (worden o.a. fleecetruien, tuinstoelen, flesjes, bekertjes en speelgoed van gemaakt). Glas kan zelfs oneindig worden hergebruikt. Dit kunt u kwijt in de glasbak.

Ondergrondse containers

Mag ik afval naast de container zetten als hij vol zit?

Nee, u mag afval nooit naast de container neerzetten. Wie dat wel doet, loopt kans op een fikse boete. De afvalcoaches en de Gemeentelijke Opsporingsambtenaren (GOA’s) controleren voortdurend op deze zogenoemde bijplaatsingen. Alle containers worden uitgerust met een vullingsgraadsysteem. Als ze voor 80% vol zijn, krijgt Reinis een seintje dat ze moeten worden geleegd. Is de container toch vol? U kunt hiervoor Reinis mailen via info@reinis.nl of bellen via (0181) 612 864.

Welke zakt past in de container?

Soms lijkt het alsof de container vol is, maar zit er bijvoorbeeld een overvolle zak klem. In de trommel passen zakken van 40 liter. Stop ze dus niet te vol, anders komt de klep vast te zitten. Zit de klep vast? U kunt hiervoor Reinis mailen via info@reinis.nl of bellen via (0181) 612 864.

De container is defect. Wat nu?

Als een ondergrondse container niet meer open gaat, is er meestal sprake van een technische storing. Er kan ook iets klem zitten in de trommel. In beiden gevallen kunt u Reinis mailen via info@reinis.nl of bellen via (0181) 612864. Vermeld daarbij de locatie, containernummer en de melding op het display.

Wat moet ik doen als ik de pas voor de ondergrondse container kwijt bent?

Als uw afvalpas voor de ondergrondse container niet meer werkt neem dan contact op met Reinis. Tegen een vergoeding van €10,- kunt u een nieuwe pas ophalen bij het kantoor van Reinis aan de Wattweg 10. Er wordt één pas per adres uitgegeven.

Plastic, metaal/blik en drankkartons (PMD)

Wat gebeurt er met PMD-afval?

Alle materialen die met de PMD container worden ingezameld worden gerecycled. Van de grondstof die hieruit ontstaat worden o.a. plastic bekers, fleece truien en nieuwe verpakkingsmaterialen gemaakt. 

Wat mag er in de PMD-container?

Op recyclemanager.nl staat uitgelegd wat u in de PMD-container mag gooien. Reinis heeft ook een eigen app. Deze staat op reinis.nl. Als u toch twijfelt, gooi uw afval dan bij het restafval.

Mag bedrijfsafval in de PMD-container?

Nee, bedrijfsafval mag nooit in een minicontainer worden gegooid. Voor de inzameling van bedrijfsafval moet u een contract afsluiten met een afvalinzamelaar.

Mag hard plastic in de PMD-container?

Nee, hard plastic (zoals pvc-pijp) is geen verpakkingsmateriaal. Hard plastic kunt u gratis inleveren bij de Stadswerf.

Moeten flesjes, blikjes en pakken schoon zijn?

Het is wel zo prettig als plastic verpakkingen leeg zijn, maar helemaal schoon hoeft niet. Doppen mogen ook gewoon op plastic flessen of flacons blijven zitten, maar die moeten dan dus wél leeg zijn. Halfvolle plastic verpakkingen, zoals halfvolle flessen of drankkartons mogen niet bij het PMD. Leeg ze eerst en gooi ze daarna in de container. Is dit niet mogelijk, gooi ze dan bij het restafval.

Groente-, fruit- en tuinafval (GFT)

Verandert mijn GFT-container?

Ja, bewoners van laagbouw krijgen een nieuwe GFT-container van 140 liter. Drie weken na de wisseldatum kunt u de 140 Liter GFT-container omwisselen voor een 240 liter GFT-container.

Krijgt hoogbouw ondergrondse GFT-containers?

Bij hoogbouw blijkt het lastig om GFT apart te houden in verband met stankoverlast binnenshuis en vervuiling in de containers. We onderzoeken hoe we dat kunnen oplossen. Het is dus niet uitgesloten dat er alsnog ondergrondse GFT-containers komen bij hoogbouw. Tot die tijd kunt u het GFT-afval bij het restafval gooien.

Oud papier en karton (OPK)

Waarom wordt OPK ingezameld?

Nissewaard streeft ernaar om zoveel mogelijk afvalstoffen gescheiden op te halen, want gescheiden afval kan opnieuw worden gebruikt. Op die manier veranderen oud papier en karton weer in nieuw papier en karton.

Restafval

Wat moet ik doen met restafval?

U kunt het restafval wegbrengen naar de ondergrondse restafvalcontainer bij u in de buurt. Het is makkelijk om daarvoor een oud plastic zakje of plastic tas te gebruiken.

Moet ik ver lopen naar de ondergrondse container voor restafval?

De loopafstand bedraagt in de meeste gevallen 10 tot 150 meter, met misschien een enkele uitschieter tot maximaal 200 meter. Bij het plaatsen van de ondergrondse containers houdt de gemeente rekening met de locatie van bijvoorbeeld ouderencomplexen.

Ik heb moeite met het wegbrengen van restafval. Wat nu?

Als u uw restafval zelf moeilijk weg kunt brengen naar een ondergrondse container, vraag dan of buren, vrienden of familie kunnen helpen. Komt u er toch niet uit? Neem dan contact op met Reinis via info@reinis.nl of bel via 0181 - 612864.

Pas voor restafval

Waarom is de pas ingevoerd?

Reinis gebruikt de pas voor de containers om te voorkomen dat mensen van buiten de wijk of zelfs van buiten Nissewaard hun afval dumpen (afvaltoerisme). Op grond van het aantal klepopeningen krijgt Reinis een indicatie wanneer zij de container moet legen. De ophaalfrequentie kan op deze manier bijgesteld worden.

Waar kan ik mijn pas gebruiken?

Met de afvalpas kunt u in de hele wijk uw restafval kwijt. Dat is handig als er bijvoorbeeld een container verstopt zit.

Wat registreert de pas?

Met de pas kunt u de klep van de ondergrondse restafvalcontainer openen en uw restafval deponeren. De paslezer leest de adresgegevens en controleert of de pashouder zijn afval in de container mag gooien. De pas is niet persoonsgebonden. De pas hoort bij het huisadres en moet bij een verhuizing ook worden achtergelaten. Reinis kan niet zien welk afval er met de pas in de ondergrondse container gestopt wordt. Ook de hoeveelheid afval per klepbeweging wordt niet gewogen. Het enige waarvoor de gegevens worden gebruikt is het monitoren van de afvalstromen. Op wijkniveau kunnen er dankzij deze statistieken analyses worden gemaakt zodat bijvoorbeeld de ophaalfrequentie bijgesteld kan worden. Zo kan Reinis bijvoorbeeld vaker wagens uitsturen wanneer containers vol dreigen te geraken.

Moet ik betalen om de ondergrondse restafvalcontainer te gebruiken?

Nee, het gebruik van de ondergrondse restafvalcontainer is gratis.

Mijn pas werkt niet. Wat nu?

U kunt hiervoor Reinis mailen via info@reinis.nl of bellen via (0181) 612 864.

Waarom krijgt de buurtvereniging geen pas?

Alleen als u milieuheffing betaalt, krijgt u een pas. Afval dat door een vereniging wordt geproduceerd, valt onder bedrijfsafval.