Heijwegenlaan en omgeving

Gemeente Nissewaard werkt aan meer groen, goede bereikbaarheid, fijn wonen en ruimte om te werken. Deze ambities worden de komende jaren gerealiseerd aan de hand van het ontwikkelperspectief Nissewaard naar 2040. Voor de wijk Vierambachten in Spijkenisse ligt er een visie voor het gebied ten noorden van de J.A. Heijwegenlaan en ten zuiden van de Groene Kruisweg.

Dit is een gebied met scholen, kerkgenootschap Levende Steen Ministries en sporthal Den Oert.

Twee bestaande scholen in de wijk Vierambachten zijn verouderd en zijn aan vervanging toe. Het gaat om MY college en het Penta college Scala Rietvelden (Penta mavo). Nieuwbouw voor deze scholen biedt kansen om het gehele gebied tussen de Baljuwlaan, Groene Kruisweg, Hekelingseweg, J.A. Heijwegenlaan, Zinkseweg en de E. van Dintelstraat om te vormen tot een groene, prettige omgeving met school- en sportvoorzieningen en nieuwe woningen en appartementen.

De nieuwbouw voor de scholen komt langs de Groene Kruisweg, tussen de C. Villeriuslaan en Hekelingseweg. Op de plaats van de oude schoollocaties komt woningbouw en een nieuwe groen- en waterstructuur, inclusief een buitensportveld.

Het projectgebied ligt in het gebied ten noorden van de J.A. Heijwegenlaan en ten zuiden van de Groene Kruisweg, tussen de Baljuwlaan en de Hekelingsweg in Spijkenisse.
 Huidige situatie: twee schoolgebouwen, twee openbare parkeerterreinen, grasvelden en sportvelden en een sporthal.

Wat gaan we doen?

Algemeen

Het idee voor deze nieuwe wijk is om een groen, rustig middengebied te maken met grondgebonden woningen met daar omheen een 'schil' van hogere bebouwing langs de grote wegen aan de buitenzijde van de wijk. Aan de zijde van de Groene Kruisweg wordt de schil gevormd door de twee nieuwe schoolgebouwen van MY college en Penta mavo. Aan de Hekelingseweg en de Baljuwlaan komen appartementen. In het middengebied komen circa 100 laagbouwwoningen aan autoluwe straatjes met een zo'n groen mogelijke inrichting. Het ontwerpproces voor deze nieuwe buurt is nog maar net gestart. De inrichting van het openbare gebied is zodoende ook nog niet ontworpen.

Het middengebied wordt, zoals eerder vermeld, autoluw waarbij de parkeerplaatsen binnen de blokken met woningen zijn gesitueerd. Deze worden via de J.A. Heijwegenlaan, Zinkseweg en C. Villeriuslaan bereikt. Centraal in de wijk komt een groen hart voor de buurt met een sportveld dat Penta mavo onder schooltijd kan benutten. Daarnaast zullen ook water- en speelvoorzieningen hier een plek krijgen.

20 à 25 % van de woningen betreft sociale huurappartementen. Daarnaast zijn er vrije sector huur- en koopappartementen in verschillende prijsklassen. De eengezinswoningen zijn vrijesectorkoopwoningen.

Verkeersstructuur

Een nieuwe inrichting en andere functies geeft nieuwe verkeersstromen met een veranderd parkeergedrag. Hiervoor zijn verschillende zaken opgenomen in het plan. De bestaande verkeersstructuur via de Heijwegenlaan zal vanwege de toe te voegen woningen en daarmee verkeersintensiteiten worden uitgebreid met een ontsluiting via de Zinkseweg naar de Groene Kruisweg. Hierdoor worden de intensiteiten op de J.A. Heijwegenlaan minimaal uitgebreid en heeft autoverkeer directere verbindingen met de bestemmingen in de omgeving. De straat voor de scholen langs wordt een fietsstraat waar autoverkeer in enkele richting te gast is. Dit autoverkeer mag alleen in westelijke richting gebruik maken van deze fietsstraat en legt dus de verbinding tussen de J. Witteveenlaan bij sporthal Den Oert en de C. Villeriuslaan bij Levende Steen Ministries. Fietsverkeer kan via de fietsstraat en aangrenzende vrijliggende fietspaden veilig de scholen bereiken.

Parkeren

De parkeernormen volgens CROW publicatie 381, 'sterk stedelijk’–'rest bebouwde kom' zijn als uitgangspunt genomen voor het gebied ten noorden van de J.A. Heijwegenlaan.

De scholen, Levende Steen Ministries en sporthal Den Oert zullen samen gebruik maken van de bestaande parkeerlocaties langs de Groene Kruisweg en bij de sporthal. Vanwege de verschillende piekmomenten is dit zogenaamde dubbelgebruik mogelijkt. In de huidige situatie maakt Levende Steen Ministriesook gebruik van parkeerlocaties op het bedrijventerrein Molenwatering. Om overlast in de aangrenzende wijken te voorkomen, blijft deze parkeeroplossing bestaan. Voor de nieuwe woningbouw worden verschillende parkeerlocaties gerealiseerd. Bij de eengezinswoningen komen parkeervelden aan de binnenzijde van de bouwblokken, zodat de nieuwe bewoners aan de achterzijde van de woning kunnen parkeren Daarnaast wordt het bestaande parkeerterrein van sporthal Den Oert uitgebreid met een parkeerdek om te voorzien in de parkeerbehoefte van het oostelijke appartementencomplex.

Onder de appartementen langs de Hekelingseweg komen ook parkeerplaatsen.

Voor de scholen, langs de fietsstraat, komt een laad- & losstrook waar kort geparkeerd kan worden.

Planning

Met de input van omwonenden wordt de visie voor het gebied ten noorden van de J.A. Heijwegenlaanwijk in de wijk Vierambachten omgezet naar een plan. Het ontwerpproces voor deze nieuwe wijk is nog maar net gestart. Op 5 juli 2021 was er een inloopbijeenkomst voor omwonenden die direct aan of in het projectgebied wonen. Tijdens deze bijeenkomst zijn door de gemeente en Haagsebaan Vastgoed BV, de ontwikkelaar van de woningen, de visie toegelicht. Tot 2 augustus 2021 hadden belanghebbenden de mogelijkheid via het reactieformulier hun zienswijze indienen. Alle reacties neemt de gemeente mee bij de uitwerking van de visie naar een plan.

De eerste stap in de herontwikkeling van de buurt is de bouw van de scholen aan de Groene Kruisweg. Voor MY college en Penta is na de planologisch juridische procedure eind 2021 opgestart. Om de scholen te kunnen ontsluiten, komt er een verbinding tussen J. Witteveenlaan en C. Villeriuslaan. De bouw van de appartementen langs de Hekelingseweg met bijbehorende parkeervoorzieningen loopt hier gelijk mee op. De groenzone tussen sporthal Den Oert en de scholen kan na bouw scholen worden aangelegd. Vervolgens vindt de sloop van de scholen plaats (na 2023) en gaat de bouw van de eengezinswoningen en appartementen aan de Baljuwlaan van start.

Tekeningen

Nieuws

Het laatste nieuws, aankondigen en ontwikkelingen:

(Bewoners)brieven en documenten

Overzicht van verzonden (bewoners)brieven en andere documenten:

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over het project, kijkt u u dan eerst in het overzicht met veelgestelde vragen (pdf; 766 kB). Mogelijk staat het antwoord op uw vraag hiertussen.

Staat uw vraag daar niet tussen of heeft u een andere vraag neem dan contact op met onze projectondersteuner Lisa Boutkan via telefoonnummer: 14 0181 of stuur een e-mail naar: l.boutkan@nissewaard.nl.