2x Toezichthouder rechtmatigheid Wmo/Jeugdwet 36 uur)

Ben jij een moderne toezichthouder die naast rechtmatigheidsonderzoeken ook ervaringen kan vertalen naar preventief beleid, dan zoeken we jou!

Interesse in deze vacature? Solliciteer dan voor 2 juni 2020.

Wat je gaat doen

We zoeken geen boevenvangers, maar kandidaten die op basis van methodisch handhaven, aan de slag gaan met preventie, adequaat bijsturen op het werkproces, data gestuurd signalering van onrechtmatigheden, verrichten van (juridisch) onderzoek/ rapportage en als dat nodig is voorbereiding van de juridische aanpak van fraude.

Onze insteek is ‘duidelijk aan de poort’ en pas daarna naar repressie.

We zijn bereid om te investeren in collega’s die op onderdelen (nog) niet (geheel) voldoen aan de gestelde criteria. We zoeken een leergierige en betrokken kandidaten die het vak van toezichthouder wil leren. Wat we wel vragen is kennis/ervaring óf in de Wmo/Jeugdwet óf in het verrichten van juridisch onderzoek en dossiervorming.

Wat je gaat doen

De toezichthouder rechtmatigheid houdt zich primair bezig met het:

-voorkomen en signaleren van misbruik en oneigenlijk gebruik van voorzieningen binnen de Wmo2015 en Jeugdwet;

-adviseren en ondersteunen op strategisch, tactisch en operationeel niveau, zoals het:

*creëren van in- en extern draagvlak en voorlichting geven over handhaving en naleving;

*adviseren over fraudebestrijding en fraudealert maken van medewerkers;

*controleren van gegevens, signaleren van knelpunten en adviseren over de beleidsmatige en uitvoeringsaspecten;

*leveren van een bijdrage aan het handhavingsbeleid en de inbedding hiervan in de organisatie;

-beoordelen van fraudesignalen;

-bepalen welke handhavingsinstrumenten moeten worden ingezet;

-zelfstandig uitvoeren van (complexe) bestuursrechtelijke onderzoeken met toepassing van toezichthoudende bevoegdheden conform de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

-adviseren over de wenselijkheid van strafrechtelijke voortzetting van een bestuursrechtelijk onderzoek;

-adviseren van collega’s over het te nemen besluit in verband met het vervolgtraject;

-participeren in regionale overleggen met ketenpartners;

-opstellen van rapportages op en zorgen voor de administratieve (digitale/juridische) verwerking.

Over jou

Kennis:

-afgeronde (sociaal-/juridische-) HBO opleiding;

-wets-/praktijkkennis van de Jeugdwet, Wmo, de Algemene Wet Bestuursrecht en de (recente) jurisprudentie over deze wetten en/of

-ervaring met handhaving en naleving  bij politie, toezichthouden van bouw-/milieu regelgeving, Participatiewet of BRP;

-kennis van het regionale- en landelijke netwerk voor de aanpak van zorgfraude;

-bekent met de landelijke standaard gegevensuitwisseling en privacywetgeving;

-kennis verschillende digitale administratieve verwerkingssystemen;

-je bent in staat tot juridisch rapporteren en dossieropbouw.

Vaardigheden:

-fraudealert zonder een boevenvanger te zijn

-je bezit GBV (gezond boeren verstand!)

-uitstekende communicatieve vaardigheden: mondeling en schriftelijk

-in staat zijn signalen te vertalen naar preventie en/of repressie

-werken in een team en in staat zelfstandig je werk te plannen.

-denken in oplossingen i.p.v. problemen

-met lef ben je daadkrachtig en handhaaft sociaal

-politiek bestuurlijk bewustzijn

-feeling met cijfertjes: bv financieringsstromen binnen zorginstellingen analyseren

-netwerken, presenteren, trainen

-analytisch

Wat we bieden

-Het salaris voor deze functie is afhankelijk van je ervaring, kennis en talent en bedraagt  maximaal € 4.450,- (schaal 10, salaristabel per 01-07-2020 ) bruto per maand bij een volledige werkweek van 36 uur.

-Je krijgt ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Wij hebben vertrouwen in jou en daarom is er ruimte voor flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot je inzet en resultaat.

-Een goede werksfeer met leuke collega’s.

Vragen over deze vacature?

Vragen over deze vacature?

Neem dan contact op met: Jack van Velzen, Projectleider aanpak zorgfraude, 0653416208, j.vanvelzen@Nissewaard.nl

Interesse in deze vacature?

Je kunt solliciteren door gebruik te maken van de sollicitatiebutton. Doe dit voor 2 juni 2020.

De gemeente Nissewaard kent, bij gelijke geschiktheid, een voorrangsbeleid voor interne kandidaten.