Contractmanager (24 - 36 uur)

Heb jij lef, ben je een krachtige persoonlijkheid en heb jij interesse in het Sociale Domein? Solliciteer!

Wat ga je doen

Als contractmanager ben je samen met jouw collega’s verantwoordelijk voor de invulling van de opdrachtgeversrol van de contracten in het sociaal domein. Je hoofdtaak is het actief monitoren van de contracten die met zorgaanbieders zijn afgesloten en bewaken dat de gemaakte afspraken worden nageleefd. Daarbij creëer je een zodanige setting dat er in een open dialoog met zorgaanbieders gesproken kan worden over de geleverde prestaties, hoe die tot stand zijn gekomen en waar mogelijke verbeteringen binnen de invloedsfeer te behalen zijn. Jij bent als contractmanager de schakel tussen onze opdrachtnemers en de interne organisatie (beleid, uitvoering, administratie).

Jij:

 • stuurt, vanuit de rol als opdrachtgever, externe (zorg)aanbieders aan op basis van afspraken en je bevindingen in de praktijk. Hiermee zorg je voor rechtmatige en doelmatige uitvoering van de afgesproken taken;
 • ziet toe op subsidieverlening en goede voorwaarden daarbinnen, of je handelt aanvragen zelf af. Tevens monitor je gemaakte afspraken en gestelde doelen die overeengekomen zijn bij de verlening van de subsidie;
 • werkt samen met collega’s zoals beleidsmedewerkers en toezichthouders om de kwaliteit van geleverde zorg te verhogen en de rechtmatige en doelmatige besteding van budgetten te bewaken;
 • draagt inhoudelijk bij aan de aanbestedingen binnen het Sociale Domein;
 • bereidt voor, organiseert en zit periodieke besprekingen voor met vertegenwoordigers vanuit de zorgaanbieders om in gezamenlijkheid ontwikkelingen binnen het sociaal domein te bewerkstelligen;
 • De functie van contractmanager biedt veel ruimte voor eigen initiatief. Zo is er bijvoorbeeld ruimte om in de rol van projectleider het sociaal domein verder te ontwikkelen.

Over jou

Je werkt graag in een open en persoonlijke cultuur. Je leert door te doen en bent nieuwsgierig naar nieuwe mogelijkheden. Elke dag probeer je in kleine stapjes je werk te vernieuwen en te verbeteren, waarbij je je verantwoordelijk voelt voor de resultaten.

Jij:

 • hebt een opleiding op hbo-niveau;  
 • kunt een constructieve werkrelatie opbouwen met (zorg)aanbieders in het sociaal domein en kunt schakelen tussen verschillende rollen (opdrachtgeverschap, relatiebeheer, regie) wanneer noodzakelijk;
 • weet informatie vanuit zowel data, beleid als uitvoering op waarde te schatten om te bepalen welke sturing nodig is voor een bepaalde partij;
 • kunt standpunten, argumenten en gemeenschappelijke doelen effectief communiceren om tot overeenstemming en draagvlak te komen bij betrokken stakeholders (zowel intern als extern);
 • signaleert risico’s en problemen en handelt proactief om deze te beperken of op te lossen. Je hebt een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne.

Over ons

Werken in Nissewaard betekent samenwerken in het beste van twee werelden: het stadse en het landelijke. In onze moderne organisatie met open cultuur krijg je de ruimte zelf je bijdrage te leveren om zo het verschil te maken voor Nissewaard. De inwoners, ondernemers en organisaties zijn onze drijfveer om van Nissewaard een mooiere plek te maken. We groeien naar een organisatie die leert, goede en snelle diensten en producten levert, proactief en creatief is, maar we zijn er nog niet.

Wij zijn het team Administratie en Kwaliteitsbewaking van de eenheid Maatschappelijke ontwikkeling en willen dat onze medewerkers zichzelf constant aanpassen aan de ontwikkelingen in de samenleving. Leren is daarmee vanzelfsprekend voor ons. Deze lerende organisatie maken we graag samen. En met ‘we’ bedoelen we samen met jou!

Wat we bieden

 • Het salaris voor deze functie is afhankelijk van je ervaring, kennis en talent. De bijbehorende functieschaal is indicatief vastgesteld op schaal 11, met een gemiddelde van € 4.621,- bruto per maand bij een volledige werkweek van 36 uur.
 • Je krijgt ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Wij hebben vertrouwen in jou en daarom is er ruimte voor flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot je inzet en resultaat. Je kunt mede vorm en inhoud geven aan het accountmanagement in de praktijk en in het door ontwikkelen daarvan.
 • Een goede werksfeer met leuke collega’s, waaronder contractbeheerders die je ondersteunen met procesbewaking en archivering van contracten.

Vragen over deze vacature?

Neem dan contact op met:

Yvonne Koolen

telefoonnummer: 06-54222107

e-mail: Yhe.koolen@nissewaard.nl

Michel Vargas Flores

telefoonnummer: 06-40871561

e-mail: mdf.vargasflores@nissewaard.nl

De gemeente Nissewaard kent, bij gelijke geschiktheid, een voorrangsbeleid voor interne kandidaten.