NissewaardPanel over grondstoffenbeleid

In de nieuwsbrief NissewaardPanel over grondstoffenbeleid worden in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid beschreven. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van de panelleden het scheiden van afval belangrijk vindt. We zien vervolgens dat driekwart positief/neutraal staat tegenover het Omgekeerd Inzamelen (een nieuwe wijze van afvalinzameling). Als het om afvalstoffenheffing gaat dan staat ruim de helft (58%) van de panelleden achter het principe 'de vervuiler betaalt'.


Aan deze internetpeiling zijn 1.655 uitnodigingen verzonden aan die inwoners die zich hiervoor eerder hebben aangemeld. In totaal hebben 729 bewoners de vragenlijst ingevuld. Het responspercentage bedraagt 44%.

974 kB
Nieuwsbrief
gemeente Nissewaard