NissewaardPanel over opvang vluchtelingen

Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over de opvang van vluchtelingen in Nissewaard. Uit de resultaten komt naar voren dat ruim de helft van de panelleden (54%) het een goede zaak vindt dat in ons land asielzoekers worden opgevangen. Over de komst van een AVO in Nissewaard is 26% positief, 29% staat hier neutraal tegenover en 44% is negatief. 60% verwacht dat de komst van een AVO zeker gevolgen heeft voor de bewoners. Deze verwachte gevolgen zijn voor bijna een kwart vooral positief en voor 44% vooral negatief, terwijl 29% uitsluitend negatieve gevolgen verwacht.

Voor deze internetpeiling zijn 2.191 uitnodigingen verzonden aan die inwoners die zich hiervoor eerder hebben aangemeld. In totaal hebben 1.281 panelleden meegewerkt. Het responspercentage bedraagt 58%.

581 kB
Nieuwsbrief
gemeente Nissewaard