NissewaardPanel over verkeersinformatie

In de nieuwsbrief NissewaardPanel over verkeersinformatie worden in het kort de resultaten van een peiling over verkeersinformatie beschreven. Uit de resultaten komt naar voren dat het merendeel van de panelleden (70%) het grootste deel van de afstand voor woon-werkverkeer aflegt met de auto.

60% van de panelleden raadpleegt wel eens verkeersinformatie voor het woon-werkverkeer. Radio of  televisie zijn de belangrijkste informatiebronnen  voor de panelleden. De helft zoekt zelf een alternatieve route als men informatie over files ontvangt. De panelleden worden bij voorkeur geïnformeerd via apps en radio of televisie.

Voor deze internetpeiling zijn 1.552 uitnodigingen verzonden aan die inwoners (van 18 tot en met 64 jaar) die zich hiervoor eerder hebben aangemeld. In totaal hebben 857 panelleden meegewerkt. Het responspercentage bedraagt 55%. Van deze groep reist 76% naar of voor het werk.

992 kB
Nieuwsbrief
gemeente Nissewaard