Onderzoek TNO naar algoritme

Gemeente Nissewaard heeft TNO gevraagd om onderzoek te doen naar het algoritme dat de gemeente gebruikte ter ondersteuning van rechtmatigheidsonderzoeken naar bijstandsuitkeringen. Het onderzoek is in juni 2021 door TNO afgerond en het rapport is opgeleverd aan de Gemeente Nissewaard.

Met dit onafhankelijk en grondig onderzoek wilde de gemeente extra transparantie bieden richting inwoners en tegelijkertijd controleren of het systeem naar behoren functioneerde, met inachtneming van alle juridische en ethische waarden. Naar aanleiding van dit onderzoek is de gemeente Nissewaard gestopt met het gebruik van dit algoritme. Het onderzoek door TNO wijst uit dat het algoritme technisch gezien mankementen vertoont. Na de eerste signalen van TNO hierover is het gebruik al voorlopig gestaakt. De gemeente benadrukt dat geen enkele burger op enige wijze is benadeeld.