P&O-adviseur VPW (28,8 uur)

Ben jij een proactieve en nauwkeurige medewerker, die beschikt over brede P&O-expertise, een sterk analytisch vermogen en kun je goed in processen denken? Dan zoeken we jou!

Wij zijn op zoek naar een resultaatverantwoordelijke P&O-adviseur, die met coachend vermogen en deskundigheid onze organisatie op HR-gebied verder helpt te ontwikkelen. Je hebt aantoonbare werkervaring binnen het gebied van brede P&O-expertise en -advisering. De focus ligt binnen VPW BV op medewerkers werkzaam via de Wet Sociale Werkvoorziening/Nieuw Beschut.

Je bent goed in het aanbrengen van structuur in je werkzaamheden, maar dit staat jouw aanpassingsvermogen en flexibiliteit niet in de weg.

Je bent een teamspeler die op eigen benen kan staan, toegankelijk en transparant is, en tot slot ook assertief en betrokken is.

Solliciteer uiterlijk vóór vrijdag 9 december 2022. De sollicitatiegesprekken worden gevoerd in de 2e week van december.

Wat ga je doen

 • Je adviseert aan en bent een kritische sparringpartner voor management en leidinggevenden op breed HR-gebied.
 • Je adviseert over en voert alle voorkomende HR-processen en (complexe) personele vraagstukken uit.
 • Je levert vanuit jouw P&O-expertise een bijdrage aan projecten en beoordeelt plannen op personele consequenties, bent betrokken bij de lange-termijn-visie P&O, P&O-beleid en organisatieontwikkeling.
 • Je signaleert ontwikkelingen binnen relevante wetgeving en cao’s, stemt dit af met P&O-administratie, collega-adviseurs en/of teamleider Bedrijfsvoering.
 • Je levert beleidsinput en doet beleidsvoorstellen met name vanuit operationeel/tactische uitvoering, alsmede op gebieden rondom kwaliteitsverbetering van P&O-procedures en werkprocessen. Je zorgt hierbij voor de benodigde implementatie.
 • Je zorgt voor een effectieve aanpak op het gebied van preventie en verzuimreductie met interne collega’s, die een rol hebben in de uitvoering van het WvP, verzuimbeleid, externe dienstverleners.
 • Je werkt nauw samen met de externe medische dienstverlening en sociaal maatschappelijke netwerkpartners.
 • Je participeert in diverse soorten overleg, zoals SMO. Houdt contact met externe instanties zoals de arbodienst, UWV, andere SW-instellingen, etc., in het kader van begeleiding van de medewerkers.
 • Je maakt rapportages, notities en verslagen t.b.v. personeels-en formatiebeheer, verzuim en P&O gerelateerde zaken.
 • Je geeft uitvoering aan P&O-activiteiten voor de medewerkers (zowel op ontwikkeling als beheer), waaronder alle activiteiten t.a.v. de in-, door- en uitstroom van de medewerkers.
 • Je zorgt voor een goede aanlevering van gegevens en input ten bate van de administratieve verwerking, zoals de maandelijkse personeelsmutaties en correspondentie naar medewerkers.

Over jou

 • Hbo werk- en denkniveau, opleiding richting HRM.
 • Kennis en ervaring op het vakgebied van HR.
 • Kennis van wet- en regelgeving (o.a. Arbeidsrecht, Burgerlijk Wetboek, Participatiewet, ARBO, AVG, WIA, Poortwachter, cao Wsw en Aan de Slag), procedures op onderdelen van het betreffende terrein en het kunnen toepassen c.q. vertalen hiervan.
 • Ervaring met het personeelsinformatiesysteem Compas is een pré.

Over ons

Voorne-Putten Werkt (VPW BV) is een werkleerbedrijf en is onderdeel van de gemeente Nissewaard. Wij begeleiden dagelijks mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bieden hen werk onder aangepaste omstandigheden. Ook helpen wij hen bij het ontwikkelen en ontplooien van talenten en vaardigheden. Wij bieden daarnaast mensen met een uitkering begeleiding naar werk. Dit doen wij met aandacht en met inzet van onze leerlijnen en ontwikkelinstrumenten. Ieder mens is uniek en heeft unieke talenten. Ons werk is dan ook maatwerk.

Met dit maatwerk bieden wij werkzoekenden een mooie kans op werk en mensen met een beperking een zo groot mogelijke kans op deelname aan de reguliere arbeidsmarkt. Wij gaan samen sterk op weg naar werk!

Nissewaard Leert!

Wij willen als organisatie dat onze medewerkers in staat zijn zichzelf constant aan te passen aan de huidige ontwikkelingen in de samenleving. Leren is daarmee een vanzelfsprekendheid binnen de gemeente Nissewaard en Voorne-Putten Werkt BV. Deze lerende organisatie maken we graag samen. En met ‘we’ bedoelen we samen met jou!

Wat we bieden

 • Het salaris voor deze functie is afhankelijk van je ervaring, kennis en talent en bedraagt maximaal € 4.671,- bruto per maand (indicatief schaal 10 cao-gemeenten) bij een volledige werkweek van 36 uur.
 • Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Dit kun je naar eigen behoefte besteden aan extra inkomen, extra verlof of opleiding(en).
 • Je krijgt ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Wij hebben vertrouwen in jou en daarom is er ruimte voor flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot je inzet en resultaat.
 • Een goede werksfeer met leuke collega’s.

Vragen over deze vacature?

Neem dan contact op met:

Roeland Mol, Teamleider Bedrijfsvoering
Telefoonnummer: 06-24200043
E-mail: r.mol@nissewaard.nl

Angela Overwater, P&O-adviseur
Telefoonnummer: 06-34519348
E-mail: aa.overwater@nissewaard.nl

De gemeente Nissewaard kent, bij gelijke geschiktheid, een voorrangsbeleid voor interne kandidaten.