Regio Deal Zuid-Hollandse Delta

De eilanden Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne-Putten (Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne) hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken en opgaven die daarmee samenhangen. Een hechtere samenwerking kan de aantrekkelijkheid en (economische en sociale) vitaliteit van de Zuid-Hollandse Delta versterken. Daarom bundelen we de krachten en pakken we de opgaven gezamenlijk op.

  • We zijn als regio goed en soms zelfs toonaangevend op het gebied van agrifood, arbeidsmarkt, duurzaamheid en landschap en toerisme. Deze thema’s zijn uitgewerkt in concrete en complete businesscases.

  • We kunnen elkaar op deze thema’s versterken

  • We dienden een aanvraag voor de Regio Deal in, waarbij we het Rijk om een bijdrage van 21 miljoen euro vragen om de gezamenlijke aanpak te versnellen

In een Regio Deal werken Rijk en regio samen aan gebiedsgerichte opgaven om de kwaliteit van leven, werken, wonen, ondernemen, veiligheid, leren en recreëren in regio’s verspreid over Nederland te vergroten. Er is 180 miljoen euro beschikbaar gesteld voor voorstellen waarmee de ‘brede welvaart’ in Nederland wordt versterkt.

De Regio Deal is de eerste samenwerking op het niveau van de Zuid-Hollandse Delta waarin we gezamenlijk naar buiten treden en aantonen dat we bereid zijn een (langdurige) samenwerking aan te gaan om op te komen voor de belangen van onze ruim 300.000 inwoners.

Op dinsdagmiddag 26 november boden burgemeester Ada Grootenboer en wethouder Tea Both (Goeree-Overflakkee), burgemeester Foort van Oosten (Nissewaard) en locoburgemeester Paul Boogaard (Hoeksche Waard) de ‘Regio Deal Zuid-Hollandse Delta’ namens de zes gemeenten aan bij de vaste commissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag. Voorzitter Jaco Geurts complimenteerde de zes gemeenten met deze belangrijke stap in de samenwerking en nam het document met veel interesse aan.

Het document is vervolgens officieel ingediend bij het Rijk. Hieronder kunt u het volledige document of een publieksversie (samenvatting) downloaden.

Laatste nieuws over de Regio Deal

Het samenwerkingsverband Zuid-Hollandse Delta en het Rijk sluiten een Regio Deal. Met deze deal investeert het Rijk 7,5 miljoen in het versterken en verbeteren van de kwaliteit van leven, werken en wonen in de regio. In de ZuidHollandse Delta werken de gemeenten op de eilanden Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne-Putten samen aan een aantal grote opgaven. Lees meer

De commissaris van de Koning, drs. J. Smit, is blij met het initiatief voor een gezamenlijke regiodeal en de ambitie om ook op andere gebieden meer samen op te trekken. Dit staat in de brief die hij naar de burgemeesters van de drie eilanden stuurde. Lees meer
De burgemeester van Rotterdam steunt het initiatief voor een Regio Deal Zuid-Hollandse Delta en onderschrijft de toegevoegde waarde voor de Rotterdamse Regio. Lees meer