Regisseur Maatschappelijke Ondersteuning - GGZ (32 uur)

In het team Zorg van de gemeente Nissewaard zijn Regisseurs Maatschappelijke Ondersteuning (MO) werkzaam die ondersteuning bieden bij complexe vragen van inwoners. Waar onder meer huiselijk geweld, bemoeizorg, GGZ en jeugdproblematiek een rol spelen. Regie wordt ingezet als er sprake is van samenhangende meervoudige complexe hulpvragen. Dit wordt gedaan voor inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelf regie te voeren.

Ben jij onze nieuwe collega voor #TeamNW? Solliciteer!
De gesprekken vinden plaats op vrijdag 29 september en vrijdag 6 oktober.

Als Regisseur werk je in het team Zorg van de eenheid Maatschappelijke Ontwikkeling. Jouw belangrijkste taak is het regisseren van het proces rond de ondersteuning van een inwoner of gezin/jeugdige en het opstellen van een plan van aanpak gericht op een adequaat hulpaanbod. Jij:

 • kan binnen het team breed ingezet worden op verschillende type casuïstiek, met daarbij een specifiek aandachtsgebied (GGZ).
 • bent met je collega-regisseurs verantwoordelijk voor de uitvoering van een sluitende ketenaanpak.
 • voert onderzoek en analyse uit om op basis daarvan te bepalen in hoeverre ondersteuning nodig is. Je gaat hiervoor in gesprek met de inwoner of het gezin (en/of jeugdige), en zo nodig met het betrokken netwerk en eventueel al bij de casus betrokken hulpverleners.
 • verbindt de juiste hulpverleners aan de inwoner of het gezin. Daarbij zoek je afstemming over de in te zetten voorzieningen, zodat voor de inwoner en/of het gezin (en/of jeugdige) een optimaal effect bereikt wordt.
 • bent voor de duur van het traject verantwoordelijk voor intensieve regievoering, wat betekent dat je de afspraken bewaakt, signaleert, coördineert en initiatief neemt tot overleg. Je zorgt voor een adequate samenwerking met- en tussen de hulpverleners.
 • bent de verbindende factor met professionals van andere leefgebieden en domeinen. Je neemt deel aan interne en externe overleggen, bijvoorbeeld met betrekking tot zorg en veiligheid.
 • bent sparringpartner voor interne en externe collega’s en adviseert hen inzake complexe casuïstiek.
 • bewaakt je caseload, schrijft onderzoeksverslagen en rapportages.

Wat je gaat doen binnen je aandachtsgebied GGZ

 • voert verkennend onderzoek uit, in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), met als doel vast te stellen of er een noodzaak is tot verplichte GGZ.
 • verwerkt alle informatie in de aanvraag voor de Officier van Justitie voor een aanvraag tot verplichte GGZ.
 • houdt je specifiek bezig met casuïstiek waarin verward gedrag of GGZ problematiek aan de orde is.
 • vervult een rol in de uitvoering van onderdelen uit het plan Sluitende Aanpak Verward Gedrag.

Je werkt graag in een open en persoonlijke cultuur. Je leert door te doen en bent nieuwsgierig naar nieuwe mogelijkheden. Elke dag probeer je in kleine stapjes je werk te vernieuwen en te verbeteren, waarbij je je verantwoordelijk voelt voor de resultaten. Jij:

 • hebt een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur SPV of GGZ verpleegkundig specialist;
 • hebt een aantoonbare opleiding en/of ervaring met methodisch werken volgens een systeemgerichte aanpak/intensieve casusregie;
 • hebt minimaal drie jaar ervaring in een relevant werkveld, zoals verslavingszorg of psychiatrie;
 • hebt kennis van de Wvggz, de Wet maatschappelijke ondersteuning en andere wetgeving uit het sociaal domein;
 • beschikt over uitgebreide kennis van en ervaring met de doelgroep en bemoeizorg;
 • kent het OGGZ werkveld en de sociale kaart van Nissewaard en omgeving;
 • bent in staat een proactieve en verbindende regierol te vervullen (in- en extern);
 • hebt een stevige persoonlijkheid met overtuigings- en doorzettingskracht om te schakelen en te realiseren wat het beste is voor de cliënten.

Werken in Nissewaard betekent samenwerken in het beste van twee werelden: het stadse en het landelijke. In onze moderne organisatie met open cultuur krijg je de ruimte zelf je bijdrage te leveren om zo het verschil te maken voor Nissewaard. De inwoners, ondernemers en organisaties zijn onze drijfveer om van Nissewaard een mooiere plek te maken. We groeien naar een organisatie die leert, goede en snelle diensten en producten levert, proactief en creatief is, maar we zijn er nog niet.

Wij zijn #TeamNW en willen dat onze medewerkers zichzelf constant aanpassen aan de ontwikkelingen in de samenleving. Leren is daarmee vanzelfsprekend voor ons. Deze lerende organisatie maken we graag samen. En met ‘we’ bedoelen we samen met jou!

 • Het salaris voor deze functie is afhankelijk van je ervaring, kennis en talent en bedraagt maximaal € 5.009,- (schaal 10) bruto per maand bij een volledige werkweek van 36 uur.
 • Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Dit kun je naar eigen behoefte besteden aan extra inkomen, extra verlof of opleiding(en).
 • Je krijgt ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Wij hebben vertrouwen in jou en daarom is er ruimte voor flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid.
 • Een goede werksfeer met leuke collega’s.

Neem dan contact op met:

De gemeente Nissewaard kent, bij gelijke geschiktheid, een voorrangsbeleid voor interne kandidaten.