Resultaten internetpeiling kunst en cultuur

Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over kunst en cultuur in Spijkenisse. Bijna 60% van de panelleden is tevreden over het aanbod van kunst en cultuur in Spijkenisse. Van de panelleden heeft 60% het afgelopen jaar iets 'cultureels' bezocht, zoals een culturele voorstelling/voorziening of evenement. Daarnaast heeft 29% in de vrije tijd zelf een kunstzinnige activiteit te verricht.

Aan deze internetpeiling zijn 1.663 uitnodigingen verzonden aan die inwoners die zich hiervoor eerder hebben aangemeld. In totaal hebben 691 Spijkenissers de vragenlijst ingevuld. Het responspercentage bedraagt 42%.

1 download_mb_postfix_text
Nieuwsbrief
gemeente Nissewaard