Toezichthouder rechtmatigheid Wmo/Jeugdwet (36 uur)

Interesse in deze vacature? Solliciteer dan voor 24 augustus 2020.

Wat je gaat doen

We zoeken een kandidaat die aan de slag gaat met toezicht op de rechtmatige uitvoering van de Wmo 2015 en Jeugdwet. Het handhavingsbeleid wordt op dit moment opnieuw uitgewerkt op basis van de cirkel van naleving: Hoogwaardige handhaving. Structureel toezicht, proactief toezicht, preventief toezicht en reactief toezicht maken daar deel vanuit.

Er wordt van je verwacht dat je misbruik, oneigenlijk gebruik van voorzieningen opspoort, onderzoekt en helpt te voorkomen. Je investeert in het thema handhaving en naleving door middel van contacten met de klantmanagers, beleidsmedewerkers en accountmanagers en bijvoorbeeld het geven van workshops fraude alertheid.

Recherchewerk is een belangrijk onderdeel in je functie. Je doet zelfstandig en samen met je collega, onderzoek naar signalen van oneigenlijk gebruik of fraude. Hierbij maak je gebruik van de bestuursrechtelijke bevoegdheden en de eventuele afweging of een strafrechtelijke voortzetting wenselijk is. Zorgvuldig dossiervorming is hiervoor een voorwaarden. Je bent in staat projectmatig te werken.

We zoeken een leergierige en betrokken kandidaat die het vak van toezichthouder samen met de collega toezichthouder wil vormgeven. We vragen een basis kennis/ervaring in de Wmo/Jeugdwet maar meerjarige ervaring met bestuurs-/strafrechtelijk onderzoek is vereist.

Je signaleert trends en ontwikkelingen, zet intervisie op en zoekt de samenwerking op met andere regionale toezichthouders Wmo en Jeugdwet. Je levert een bijdrage in de ontwikkeling van het regionale- en landelijke netwerk van ketenpartners.

Wat je gaat doen

De toezichthouder rechtmatigheid houdt zich primair bezig met het:

·      voorkomen en signaleren van misbruik en oneigenlijk gebruik van voorzieningen binnen de Wmo2015 en Jeugdwet;

·      beoordelen van fraudesignalen en bepalen van de onderzoekswaardigheid;

·      bepalen welke handhavingsinstrumenten moeten worden ingezet;

·      zelfstandig uitvoeren van (complexe) bestuursrechtelijke onderzoeken met toepassing van toezichthoudende bevoegdheden conform de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

·      adviseren over de wenselijkheid van strafrechtelijke voortzetting van een bestuursrechtelijk onderzoek;

·      adviseren van collega’s over het te nemen besluit in verband met het vervolgtraject;

·      participeren in regionale overleggen met ketenpartners;

·      opstellen van rapportages op en zorgen voor de administratieve (digitale/juridische) verwerking.

Over jou

Kennis:

·      afgeronde (sociaal-/juridische-) HBO opleiding of HBO niveau met meerjarige werkervaring in bestuurs-/strafrechtelijk onderzoek;

·      wets-/praktijkkennis: politiewet, AWB, basiskennis Wmo 2015 en Jeugdwet;

·      kennis/inzicht in de (recente) jurisprudentie m.b.t. deze wetten;

·      aantoonbare ervaring met complexe fraudeonderzoek binnen gemeentelijke wetgeving;

·      kennis van het regionale- en landelijke netwerk voor de aanpak van zorgfraude;

·      bekent met de landelijke standaard gegevensuitwisseling en privacywetgeving;

·      kennis verschillende digitale administratieve verwerkingssystemen;

·      je bent in staat tot adequaat juridisch rapporteren en dossieropbouw.

Vaardigheden:

·      fraudealert zonder een boevenvanger te zijn, het gaat ook over de kwaliteit van zorg aan inwoners;

·      je bezit GBV (gezond boeren verstand!)

·      uitstekende communicatieve vaardigheden: mondeling en schriftelijk

·      in staat zijn signalen te vertalen naar preventie en/of repressie

·      werken in een team en in staat zelfstandig je werk te plannen.

·      denken in oplossingen i.p.v. problemen

·      met lef ben je daadkrachtig en handhaaft sociaal

·      politiek bestuurlijk bewustzijn

·      feeling met cijfertjes: bv financieringsstromen binnen zorginstellingen analyseren

·      netwerken, presenteren, trainen

·      analytisch en werkt projectmatig

Wat we bieden

·      Het salaris voor deze functie is afhankelijk van je ervaring, kennis en talent en bedraagt maximaal € 4.450,- (schaal 10, salaristabel per 01-07-2020 ) bruto per maand bij een volledige werkweek van 36 uur.

·      Is er training en opleiding noodzakelijk dan start je in de aanloop schaal.

·      Je krijgt ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Wij hebben vertrouwen in jou en daarom is er ruimte voor flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot je inzet en resultaat.

·      Een goede werksfeer met leuke collega’s.

Vragen over deze vacature?

Neem dan contact op met: Jack van Velzen, Projectleider aanpak zorgfraude, 0653416208, in verband met vakantie, bij geen gehoor s.p.v. voicemail inspreken.

 j.vanvelzen@Nissewaard.nl

Interesse in deze vacature?

Je kunt solliciteren door gebruik te maken van de sollicitatiebutton. Doe dit voor 24 augustus 2020.

De gemeente Nissewaard kent, bij gelijke geschiktheid, een voorrangsbeleid voor interne kandidaten.

De gemeente Nissewaard kent, bij gelijke geschiktheid, een voorrangsbeleid voor interne kandidaten.