Wethouder Igor Bal

Igor Bal (VVD) is verantwoordelijk voor ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid, verkeer en vervoer, werk en inkomen, dierenwelzijn en agrarische zaken. Wethouder Bal is vierde locoburgemeester.

Wethouder Igor Bal

Nevenfuncties

  • Vrijwilliger SpijkenisseFestival (onbezoldigd)

Wethouder spreekuur

Wilt u mij persoonlijk spreken? Stuur dan een e-mail naar seccollege@nissewaard.nl. Schrijf in de e-mail waarover u mij wilt spreken en uw telefoonnummer. Geef daarbij zoveel mogelijk informatie, zodat ik een goed beeld kan vormen waar het over gaat. Het collegesecretariaat neemt daarna contact met u op om een afspraak te maken.