Wethouder Igor Bal

Igor Bal (VVD) is verantwoordelijk voor ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid, verkeer en vervoer, werk en inkomen, dierenwelzijn en agrarische zaken. Wethouder Bal is vierde locoburgemeester.

Wethouder Igor Bal

Nevenfuncties

  • Vrijwilliger SpijkenisseFestival (onbezoldigd)

Wethouder spreekuur

De wethouders houden iedere dinsdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur een spreekuur. Tijdens het spreekuur kunt u met een wethouder een persoonlijk gesprek voeren. Wilt u een wethouder spreken, maak dan een afspraak bij het collegesecretariaat via telefoonnummer 14 0181.