Zetelverdeling 2018-2022

De gemeenteraad van Nissewaard bestaat uit 37 leden. In de gemeenteraad zijn 11 politieke partijen (of groeperingen) vertegenwoordigd.

Politieke partij Aantal zetels
ONS Nissewaard 14
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ** 5
PVV (Partij voor de Vrijheid) * 3
Nissewaard Lokaal 4
VVD 3
CDA 2
ChristenUnie-SGP 1
Democraten 66 (D66) 1
Lokaal Onafhankelijk Bernisse (LOB) 1
VolksPartij Nissewaard (VPN) * 2
LieverLinks (**) 1

(*) Op 28 juni 2019 is de fractie PVV (Partij voor de Vrijheid) gesplitst in PVV (Partij voor de Vrijheid) en VolksPartij Nissewaard (VPN)

(**) Op 29 januari 2020 is de fractie Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) gesplitst in Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) en LieverLinks.

Op nissewaard.raadsinformatie.nl staat een overzicht van de raadsleden en de fracties.