De AVG in Nissewaard

De gemeente Nissewaard voert veel verschillende werkzaamheden uit voor de inwoners. Bij deze werkzaamheden heeft de gemeente informatie van die inwoner nodig. Alle werkzaamheden waarbij gegevens van inwoners worden gebruikt, staan in het Register van verwerkingen.

Privacyverklaring

De gemeente Nissewaard werkt veel met persoonsgegevens van inwoners, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de inwoners voor het goed uitvoeren van de gemeentelijke wettelijke taken. De inwoner moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. We streven er naar niet meer gegevens te vragen dan nodig. En we gebruiken ze nooit voor een ander doel dan met u is besproken.

Alleen met toestemming

Persoonlijke informatie vastleggen, opvragen of inzien, doen we alleen met uw toestemming. Dat geldt ook voor het delen van informatie met andere instellingen of hulpverleners. De gemeente gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. De gemeente houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

  • Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
  • De gemeente zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt.
  • De gemeente verwerkt alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel.
  • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.
  • De gemeente gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
  • In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt de gemeente afspraken met deze partijen over privacybescherming en beveiliging.
  • De gemeente honoreert alle rechten van betrokkenen.

Uw rechten

Uw bestaande gegevens kunt u bij de gemeente inzien, controleren en zo nodig laten corrigeren. Wat uw rechten daarbij zijn, leest u in "Welke gegevens heeft de gemeente, welke rechten heeft u".

957 kB
Rechten van de burger

Vermoedt u dat uw privacy is geschonden?

Dan kunt u dit melden bij onze privacyfunctionaris of telefonisch via 14 0181.

Hebt u vragen?

Wilt u meer weten over ons privacybeleid of over de bescherming van uw persoonlijke gegevens? Kijkt u dan bij het tabblad "documenten". U kunt ook contact opnemen met de privacyfunctionaris.

Documenten