Wob-verzoek

In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is geregeld dat u informatie kunt opvragen bij bestuursorganen, dus ook bij de gemeente Nissewaard. Dit heet een Wob-verzoek. De Wob bepaalt samen met andere wetgeving welke informatie geschikt is om openbaar te maken.

Voorwaarden

Een Wob-verzoek gaat over informatie over het beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding en de uitvoering ervan. U moet in uw verzoek precies aangeven welke informatie u precies wilt hebben of over welke zaak het gaat. De gemeente voldoet aan uw Wob-verzoek, behalve als wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Lees meer over de Wob op Rijksoverheid.nl.

Weigering

De gemeente kan uw verzoek weigeren als dit in de Wob bepaald is. Er zijn absolute weigeringsgronden. In die gevallen mag de informatie niet worden verstrekt. Bij relatieve weigeringsgronden maakt de gemeente een afweging tussen het belang van geheimhouding en het belang van openbaarmaking van de informatie. Een verzoek kan geheel of gedeeltelijk worden afgewezen. Informatie die al openbaar is, hoeft niet nogmaals openbaar gemaakt te worden. De gemeente kan dan volstaan met een verwijzing naar de vindplaats van de reeds openbare documenten.

Wob-besluit

De gemeente neemt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, een besluit op uw verzoek. De gemeente kan wanneer zij meer tijd nodig heeft om een besluit te nemen, de beslissingstermijn met maximaal 4 weken uitstellen. Hierover ontvangt u dan een brief.

Indienen

U kunt een Wob-verzoek schriftelijk indienen. De gemeente neemt Wob-verzoeken die via e-mail, social media of fax zijn ingediend niet in behandeling. Over ingediende WOB-verzoeken kan niet telefonisch, via e-mail of social media gecorrespondeerd worden. Stuur uw Wob-verzoek naar:

Gemeente Nissewaard
T.a.v. Juridische- en Bestuurlijke Zaken 
Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse

Beschrijf zo duidelijk mogelijk wat u wilt weten. Zo kunnen wij u de juiste documenten sturen. De gemeente verstrekt de documenten uitsluitend in geprinte vorm. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht op basis van de gemeentelijke Legesverordening (Artikel 1.21). Per pagina betaalt u € 0,75. Voor 5 of meer pagina's betaalt u € 0,65 per pagina. De totale kosten zijn afhankelijk van de omvang van uw verzoek.