Wob-verzoek

In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is geregeld dat u informatie kunt opvragen bij bestuursorganen, dus ook bij de gemeente Nissewaard. Dit heet een Wob-verzoek.

U kunt alleen schriftelijk of via het online formulier een Wob-verzoek indienen. De gemeente neemt Wob-verzoeken die op een andere wijze worden ingediend (zoals e-mail, sociale media of fax) niet in behandeling.

Voorwaarden

Een Wob-verzoek gaat over informatie over het beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding en de uitvoering ervan. U moet in uw verzoek precies aangeven welke informatie u wilt hebben of over welke zaak het gaat. De Wob bepaalt samen met andere wetgeving welke informatie geschikt is om openbaar te maken. De gemeente voldoet aan uw Wob-verzoek, behalve als wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Lees meer over de Wob op Rijksoverheid.nl.

Weigering

De gemeente kan uw verzoek weigeren als dit in de Wob bepaald is. Er zijn absolute weigeringsgronden. In die gevallen mag de informatie niet worden verstrekt. Bij relatieve weigeringsgronden maakt de gemeente een afweging tussen het belang van geheimhouding en het belang van openbaarmaking van de informatie. Een verzoek kan geheel of gedeeltelijk worden afgewezen. Informatie die al openbaar is, hoeft niet nogmaals openbaar gemaakt te worden. De gemeente kan dan volstaan met een verwijzing naar de vindplaats van de reeds openbare documenten.

Besluit

De gemeente neemt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, een besluit op uw verzoek. De gemeente kan wanneer zij meer tijd nodig heeft om een besluit te nemen, de beslissingstermijn met maximaal 4 weken uitstellen. Hierover ontvangt u dan een brief.

Indienen

U kunt alleen schriftelijk of via het online formulier een Wob-verzoek indienen. Voor het online indienen van een Wob-verzoek heeft u DigiD nodig. Wilt u namens een bedrijf of organisatie een Wob-verzoek indienen? Dan heeft u hiervoor eHerkenning nodig.

De gemeente neemt Wob-verzoeken die op een andere wijze worden ingediend (zoals e-mail, sociale media of fax) niet in behandeling. Over ingediende Wob-verzoeken kan niet telefonisch, via e-mail of sociale media gecorrespondeerd worden.

Schriftelijk indienen

U kunt schriftelijk een Wob-verzoek sturen naar:

Gemeente Nissewaard
T.a.v. Afdeling Dienstverlening, team Advies 
Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse

Beschrijf zo duidelijk mogelijk wat u wilt weten. Zo kunnen wij u de juiste documenten sturen.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een Wob-verzoek.

Voor het verstrekken van geprinte documenten brengt de gemeente kosten in rekening. Dit gebeurt op basis van de gemeentelijke Legesverordening (Artikel 1.21). Per pagina betaalt u € 0,75. Voor 5 of meer pagina's betaalt u € 0,65 per pagina. De totale kosten zijn afhankelijk van de omvang van uw verzoek.