Richtlijnen Activiteiten en ontmoeting

We willen allemaal graag ontmoeten en zijn soms geneigd om de grenzen op te zoeken binnen de gestelde regels. Wij hechten er echter aan om u erop te wijzen dat de maatregelen zijn bedoeld om er met elkaar voor te zorgen, dat de verspreiding van het virus de komende weken een halt wordt toegeroepen; omwille van onze gezondheid en om een volledige 'lock down' in de komende winter te voorkomen. Een beroep dus op u om uw verantwoordelijkheid in het belang van onze samenleving te nemen. Want alleen met elkaar krijgen we het coronavirus er onder.

Hoe gaan we dat doen? We geven een aantal richtlijnen, tips en adviezen.

Zie ook