Bijzondere opvang voor kwetsbare kinderen

De bestaande maatregelen in het kader van de coronacrisis zijn verlengd tot en met 28 april. Dit houdt in dat onder andere alle kinderdagverblijven en scholen dicht zijn. Er geldt bijzondere opvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en/of als er sprake is van concrete risicofactoren voor kwetsbare kinderen. Hieronder vindt u alle informatie waarmee u kunt bepalen of uw kind in aanmerking komt voor bijzondere opvang.

Locaties bijzondere opvang

De bijzondere opvang is op een beperkt aantal locaties beschikbaar. Die locaties staan in de lijst die u hieronder kunt downloaden.

Cruciale beroepsgroepen

Kinderen van ouders die in een cruciale sector werkzaam zijn, kunnen, indien nodig, op de kinderopvang en/of op school worden opgevangen. Bekijk het overzicht van cruciale beroepsgroepen.

Bijzondere opvang voor kwetsbare kinderen

In deze stressvolle tijden kan voor kinderen in kwetsbare gezinnen thuis de druk hoog oplopen. Extra ondersteuning kan dan gewenst zijn. Thuisbegeleiding heeft de voorkeur, maar als het nodig is kan een kwetsbaar kind ook bijzondere opvang krijgen. Dat betekent dat we met elkaar kunnen kijken of de kinderopvang en/of scholen kunnen voorzien in die opvang. Dit kan, als er sprake is van een (combinatie van) risicofactoren, zoals anderstaligheid, ontwikkelingsproblemen van een kind en onveiligheid in een gezin. Er is een tijdelijke richtlijn gemaakt om de samenwerking tussen kinderopvang, scholen en jeugdhulp te vergemakkelijken. Dit kunt u hieronder downloaden en nalezen.