COR-campagne

Waar in juli de COR-campagne, waarbij er nog eens op gewezen wordt 1,5 meter afstand te houden,   met veel succes en aandacht van de media was gestart, gaat de campagne na de vakantieperiode verder. De oplopende besmettingscijfers geeft aan dat extra aandacht voor de basisregels op z'n plaats is. Daarom laat COR, die 1,5 m. afstand houdt, zich op diverse plekken en op diverse momenten zien en horen.

Mailing posters

Alle detailhandel, grootwinkelbedrijven en retail hebben een of meerdere posters van COR ontvangen. Als de posters opgehangen worden, helpt dat de ondernemers om de klanten te wijzen op de 1,5 meter afstand. De horeca heeft deze posters bij de start van de campagne in juli al kunnen verkrijgen. Meer posters kunnen bij de gemeente worden besteld via communicatie@nissewaard.nl.

Posters op digitale schermen

Op schermen langs Groene Kruisweg, de Uitstraat en Hartelkruis draaien afbeeldingen van de posters van de COR-campagne. Zo kan iedereen die Spijkenisse binnenrijdt, zien dat men zich aan de 1,5 meter moet houden.

Facebookbericht

Op Facebook staat iedere week voor het weekend begint een afbeelding van een van de posters. Dat wordt tot het einde van het jaar herhaald. Ook dit draagt bij aan de bewustwording om de basisregel van 1,5 meter in acht te nemen.

Advertenties in Groot Nissewaard

Om de week staan er twee afbeeldingen van COR-posters in weekblad Groot Nissewaard ter grootte van een kwart pagina. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken zet de gemeente Nissewaard ook het huis-aan-huisblad in om inwoners nog eens te wijzen op die 1,5 meter afstand.

 

1,5 meter afstand houden, maar oko geven! COR geeft iedereen 1,5 meter afstand