Gemeentelijke belastingen en overige betalingen

De gemeente Nissewaard neemt maatregelen met betrekking tot de betaling van gemeentelijke belastingen en betalingen van onder andere de huur van sportaccommodaties en overige gebouwen.

De gemeentelijke belastingen 2020 gemakkelijker betalen

Bent u ondernemer, zzp’er of inwoner, heeft u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2020 ontvangen en komt u door de maatregelen tegen het Coronavirus in financiële problemen? Dan maakt de gemeente Nissewaard het betalen van de gemeentelijke belastingen gemakkelijker voor u.

Betaling in maandelijkse termijnen

Dit kan alleen via de automatische incasso. U moet hiervoor vóór de afloop van de betalingstermijn die vermeld staat op uw aanslagbiljet 2020 een machtiging afgeven via Mijn Belastingen. Geef uw machtiging snel af. Hoe eerder u dit doet, hoe groter het aantal maanden waarover u de betaling van uw aanslagbiljet kunt uitspreiden. De laatste termijn is november 2020.

Ondernemers en zzp’ers: 3 maanden geen afschrijving automatische incasso

Bent u ondernemer of zzp’er en neemt u deel aan de automatische incasso? Dan kunt u via gemeente@nissewaard.nl uitstel van betaling aanvragen voor de maanden april, mei en juni 2020. De gemeente verrekent het bedrag voor deze maanden met het bedrag voor de maanden juli tot en met november 2020. Vermeld bij uw aanvraag:

  • Uw naam (voor zzp’ers en eenmanszaken)/de naam van uw bedrijf

  • Het KvK-nummer

  • Het vorderingsnummer en het subjectnummer op uw aanslagbiljet 2020

  • Het adres waarvoor de aanslag is opgelegd

Uitstel van betaling

Als u niet deelneemt aan de automatische incasso, dan staat op uw aanslagbiljet de betalingstermijn 30 april 2020 vermeld. De gemeente verleent u uitstel voor 3 maanden, dus tot 31 juli 2020. U hoeft hiervoor niets aan te vragen.

Later opleggen aanslagen BIZ-bijdrage, leges, precariobelasting, toeristenbelasting en marktgelden

De gemeente zal de aanslagen BIZ-bijdrage, leges APV, leges Drank en Horeca, precariobelasting voor terrassen niet eerder opleggen dan eind augustus 2020.

Geen aanslag leges voor het organiseren van een evenement dat niet plaatsvindt

Als u een aanvraag heeft gedaan voor het organiseren van een evenement dat als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus niet plaatsvindt, dan zal de gemeente geen aanslag leges aan u opleggen voor deze aanvraag.

Mijn Belastingen

U kunt uw aanslagbiljet 2020 inzien via Mijn Belastingen. Hiervoor heeft u DigiD (inwoners) of eHerkenning (ondernemers) nodig.

Parkeerabonnement/vergunning opzeggen (straat en parkeergarage)

Per direct (23 maart) wordt de gebruikelijke maand opzegtermijn van een parkeerabonnement afgeschaft. De opzegging gaat in op de 1e van de volgende maand. Bijvoorbeeld: bij een opzegging op 23 maart, hoeft men per 1 april niet meer te betalen.

Het abonnement of de vergunning is dan ook niet meer geldig.

Huurders van sportaccommodaties en overige gebouwen

In Nissewaard zijn alle sportaccommodaties gesloten. Noodzakelijk onderhoud en beheer wordt wel toegestaan. Gebruikers wordt gevraagd om daarbij gepaste afstand (1,5 meter) van elkaar te houden en de algemene hygiënemaatregelen in acht te nemen.

Huurders kunnen (tijdelijk) geen gebruik meer maken van de accommodatie. Bij incidentele verhuringen worden reserveringen kosteloos geannuleerd. Voor de structurele verhuringen (reserveringen op basis van seizoensplanningen verenigingen) geldt dat de reserveringen blijven staan. Verrekening van de huur vindt, in overleg met de huurder, op basis van werkelijk gebruik over de komende periode plaats.

De betalingstermijn die op de huurfactuur staat wordt standaard met 60 dagen verlengd. Wie dan de factuur nog niet kan betalen, kan een betalingsregeling aanvragen door een voorstel te sturen naar boekhouding@nissewaard.nl. Wie op langere termijn liquiditeitsproblemen verwacht en daardoor niet meer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, kan dit melden bij de gemeente. Denk hierbij aan het wegvallen van horeca, kantineopbrengsten, inkomsten van georganiseerde activiteiten, beperkte bedrijfsvoering. U kunt een melding doen door een e-mail te sturen naar s.hoogerwerf@nissewaard.nl (sportaccommodaties) of r.debaan@nissewaard.nl (overige gebouwen). Wij zoeken samen een passende oplossing.