Gemeentelijke belastingen en overige betalingen

De gemeente Nissewaard neemt maatregelen met betrekking tot de betaling van gemeentelijke belastingen en betalingen van onder andere de huur van sportaccommodaties en overige gebouwen.

De gemeentelijke belastingen 2020 gemakkelijker betalen

Bent u ondernemer, zzp’er of inwoner, heeft u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2020 ontvangen en komt u door de maatregelen tegen het Coronavirus in financiële problemen? Dan maakt de gemeente Nissewaard het betalen van de gemeentelijke belastingen gemakkelijker voor u.

Betaling in maandelijkse termijnen

Dit kan alleen via de automatische incasso. U moet hiervoor vóór de afloop van de betalingstermijn die vermeld staat op uw aanslagbiljet 2020 een machtiging afgeven via Mijn Belastingen. Geef uw machtiging snel af. Hoe eerder u dit doet, hoe groter het aantal maanden waarover u de betaling van uw aanslagbiljet kunt uitspreiden.

Uitstel van betaling

Als u niet deelneemt aan de automatische incasso en op uw aanslagbiljet de betalingstermijn 30 april 2020 vermeld staat, dan verleent de gemeente u uitstel voor 3 maanden, dus tot 31 juli 2020. U hoeft hiervoor niets aan te vragen.

Later opleggen aanslagen BIZ-bijdrage, leges, toeristenbelasting en marktgelden

De gemeente legt de aanslagen BIZ-bijdrage, leges APV, leges Drank en Horeca, toeristenbelasting en marktgelden niet eerder op dan eind augustus 2020.

Geen aanslag precariobelasting voor terrassen

De gemeente legt geen aanslag precariobelasting voor terrassen op, het tarief van de
precariobelasting voor terrassen is € 0,-. Deze belasting wordt dus niet geheven in 2020.

Geen aanslag leges voor het organiseren van een evenement dat niet plaatsvindt

Als u een aanvraag heeft gedaan voor het organiseren van een evenement dat als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus niet plaatsvindt, dan legt de gemeente geen aanslag leges aan u op voor deze aanvraag.

Mijn Belastingen

U kunt uw aanslagbiljet 2020 inzien via Mijn Belastingen. Hiervoor heeft u DigiD (inwoners) of eHerkenning (ondernemers) nodig.

Parkeerabonnement/vergunning opzeggen (straat en parkeergarage)

Op 23 maart 2020 is per direct de gebruikelijke maand opzegtermijn van een parkeerabonnement (tijdelijk) afgeschaft. De opzegging gaat in op de 1e van de volgende maand. Bijvoorbeeld: bij een opzegging op 23 maart, hoeft u per 1 april niet meer te betalen.

Het abonnement of de vergunning is dan ook niet meer geldig.

Huurders van sportaccommodaties en overige gebouwen

In Nissewaard zijn alle sportaccommodaties vanaf maandag 6 juli weer open. Gebruikers wordt gevraagd om daarbij buiten het sporten in de gebouwen gepaste afstand (1,5 meter) van elkaar te houden (en de algemene hygiënemaatregelen in acht te nemen).