Noodverordening Covid-19

In de regio Rotterdam-Rijnmond geldt een noodverordening van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Deze noodverordening geeft regionaal invulling aan de landelijk bepaalde regels en versoepelingen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

De noodverordening en de aanwijzingsbesluiten zijn ook te vinden op overheid.nl en rijnmondveilig.nl.

Handhaving maatregelen

De politie en gemeenten werken samen aan het handhaven van de maatregelen. Zowel de politie als handhaving kan organisatoren, ondernemers en inwoners aanspreken op het niet naleven van de noodverordening. Handelen in strijd met de noodverordening is een overtreding waar een last onder dwangsom of een boete voor kan worden opgelegd.

Basisregel

Alleen samen houden we het coronavirus onder controle.

  • Klachten? Blijf thuis en laat u testen;

  • Houd 1,5 meter afstand van anderen;

  • Was vaak uw handen;

  • Hoest en nies in uw elleboog;

  • Ga weg als het druk is;

  • Werk thuis, behalve als het niet anders kan;

  • Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.

Lees ook