Noodverordening Covid-19

In de regio Rotterdam-Rijnmond geldt een noodverordening van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Deze noodverordening geeft regionaal invulling aan de landelijk bepaalde regels en versoepelingen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden. Daarnaast geldt ook een Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties.

De noodverordening en de aanwijzingsbesluiten zijn ook te vinden op overheid.nl en rijnmondveilig.nl.

Handhaving maatregelen

De politie en gemeenten werken samen aan het handhaven van de maatregelen. Zowel de politie als handhaving kan organisatoren, ondernemers en inwoners aanspreken op het niet naleven van de noodverordening. Handelen in strijd met de noodverordening is een overtreding waar een last onder dwangsom of een boete voor kan worden opgelegd.

Basisregel

Het uitgangspunt blijft: geef elkaar de ruimte en geef corona geen kans. Zo proberen we verspreiding en een eventuele tweede golf van het virus te voorkomen.

En verder:

  • bij klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;

  • houd 1,5 meter afstand;

  • was vaak je handen;

  • werk zoveel mogelijk thuis;

  • vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Op rijksoverheid.nl/coronavirus staan de basisregels uitgebreid beschreven.