Noodverordening Covid-19

Vanaf maandag 11 mei 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze noodverordening vervangt de versie van 29 april. Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels en versoepelingen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

  • Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte

  • Zorg dat u altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven. Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen.

Handhaving maatregelen

De politie en gemeenten werken samen aan het handhaven van de maatregelen. Zowel de politie als handhaving kan organisatoren, ondernemers en inwoners aanspreken op het niet naleven van de noodverordening. Handelen in strijd met de noodverordening is een overtreding waar een last onder dwangsom of een boete voor kan worden opgelegd.

Besluiten 20 mei 2020

U kunt de volledige tekst van de noodverordening lezen op officielebekendmakingen.nl. Aansluitend op de noodverordening is op 20 mei een nieuw aanwijzingsbesluit vastgesteld.

Op 20 mei is eveneens een vrijstellingsbesluit vastgesteld waarmee invulling wordt gegeven aan de eerder aangekondige versoepeling met betrekking tot verhuur van recreatief verblijf. Het vrijstellingsbesluit dat ruimte gaf voor 25 % verhuur van recreatief verblijf van 14 mei jongstleden is hierbij ingetrokken, per 22 mei is 50 % verhuur van recreatief verblijf toegestaan onder bepaalde voorwaarden.