Stappenplan onderwijs en kinderopvang

De scholen zijn weer begonnen. Kinderen en ouders hebben reikhalzend uitgekeken naar dit moment. Alle scholen in Nissewaard, basisscholen en scholen voor het voortgezet onderwijs, hebben veel aanpassingen gedaan om ervoor te zorgen dat de richtlijnen van het RIVM gevolgd worden. Dat niet iedere school dit op dezelfde manier heeft gedaan is voor de hand liggend, niet iedere school of gebouw is immers hetzelfde. Zij doen echter in alle gevallen hun uiterste best om aan alle voorgeschreven protocollen te voldoen.

Mondkapjes

Over het dragen van mondkapjes op scholen, met name in het voorgezet onderwijs, is de laatste tijd veel geschreven. Het ministerie heeft echter aangegeven dat er geen andere inzichten en adviezen zijn dan die zijn verwerkt in het protocol voor het voortgezet onderwijs. Premier Rutte verwoordde dit ook tijdens de persconferentie van 18 augustus 2020. Op de vraag of het wenselijk is om in drukke situaties op school - bijvoorbeeld tijdens leswisselingen en pauzes - mondkapjes te dragen, was het antwoord dat dit niet nodig is.

Als er dus mondkapjes geadviseerd worden op de scholen in Nissewaard, is dit omdat de school dit beter vindt in bepaalde situaties, zoals bijvoorbeeld tijdens praktijklessen. Maar er zullen ook scholen zijn die dat niet doen, omdat het gebouw of de indeling van de lessen net iets anders in elkaar zit.

Maatregelen kunnen per school enigszins verschillen, maar ze zijn er allemaal op gericht om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Voor de basisscholen geldt dat er, door zowel leerlingen als leerkrachten, geen mondkapjes worden gedragen.

Ventilatie op de scholen

Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn uiteraard belangrijk. Uit adviezen van het RIVM blijkt dat er op dit moment geen reden is om wat betreft de ventilatie in gebouwen af te wijken van eisen waar scholen aan moeten voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in bijvoorbeeld het Bouwbesluit van een school of het Arbobesluit van een school. Wel adviseert het RIVM enkele zaken voor wat betreft de ventilatie op scholen.

Alle scholen hebben hier aandacht voor en uiteraard verschillen ook hier de maatregelen per school. De scholen zijn daarnaast gevraagd om voor 1 oktober 2020 te checken of zij voldoen aan de gestelde eisen van de ventilatie. Na 1 oktober zullen misschien nog andere maatregelen genomen moeten worden.

Thuisquarantaine

Leerlingen ouder dan 12 jaar die in een gebied zijn geweest met code rood of oranje, worden dringend verzocht om tien dagen thuis in quarantaine te blijven. Leerlingen van 4 tot 12 jaar mogen wel naar school, de kinderopvang, buitenschoolse opvang en meedoen aan sportactiviteiten. Zij blijven alleen thuis bij gezondheidsklachten. De ouders van de leerlingen wordt verzocht deze periode niet op het schoolplein of in de school te komen.

Stappenplannen

GGD Rotterdam-Rijnmond heeft voor ieder soort onderwijs een stappenplan gemaakt. Hierin wordt duidelijk gemaakt wat er precies wordt gedaan of wat u zelf kunt doen bij constatering van een coronabesmetting.

Samen zet het onderwijs in Nissewaard zich in om op deze manier de verspreiding van het virus tegen te gaan.