Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een financiële regeling van de Rijksoverheid voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Deze regeling is voor mensen die door de coronacrisis tijdelijk minder inkomen hebben en daardoor hun woonlasten (gedeeltelijk) niet meer kunnen betalen. De gemeente Nissewaard voert TONK uit voor inwoners van de gemeente Brielle en Nissewaard.

U kunt de TONK maximaal 6 maanden (januari 2021 tot en met juni 2021) krijgen. De TONK is een eenmalig bedrag van maximaal € 900 euro De bijdrage wordt in een keer uitbetaald. U vraagt de TONK aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

Ontvang u een bijstandsuitkering van de gemeente Nissewaard of Brielle? Vraag dan de woonkostentoeslag aan.

Waar is TONK voor?

De TONK is bedoeld als tegemoetkoming voor de woonkosten. Woonkosten zijn:

  • bruto huurprijs, inclusief servicekosten;

  • bruto hypotheek, inclusief de bijdrage aan VvE.

Huurkosten of hypotheekposten voor een bedrijfspand worden niet door TONK vergoed.

Voor wie?

  • Huishoudens die nog wel inkomen uit werk hebben, maar door een terugval in inkomsten de woonlasten niet of nauwelijks meer kunnen betalen. Dit kunnen zelfstandigen zijn die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, maar ook flexwerkers die plotseling minder worden opgeroepen. Ook mensen die kortdurend vanwege quarantaine inkomsten mislopen.

  • Huishoudens waar een of beide partners geen inkomen uit werk meer heeft en ook geen recht heeft op een bijstandsuitkering. Door de terugval in inkomsten kunnen zij woonlasten niet meer betalen.

Voor huishoudens die terugvallen op een bijstandsuitkering en daardoor hun woonlasten niet meer kunnen betalen, geldt hiervoor de (gewone) Bijzondere bijstand volgens de Participatiewet.

Voorwaarden

Om voor de TONK in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:

Een huishouden krijgt een tijdelijke ondersteuning als de aanvrager in ieder geval:

  1. door de coronacrisis een onvoorzienbare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in het inkomen heeft van minimaal 25% en dit aantoonbaar kan verklaren.

  2. de gestelde normwaarde vanuit de Wet op de huurtoeslag 2021 van € 448,- overschrijdt.
  3. 18 jaar of ouder is en nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

  4. geen bijstandsuitkering ontvangt op grond van de Participatiewet.

Vermogen

Er wordt geen vermogenstoets gedaan.

Aanvragen

U kunt de TONK online aanvragen (met DigiD). Afhankelijk van uw situatie, wordt om bewijsstukken gevraagd. U kunt deze bewijsstukken bij uw aanvraag uploaden.

Kunt u geen foto of scan maken van de bewijsstukken? Download dan het aanvraagformulier TONK. Het ingevulde formulier met bewijsstukken stuurt u dan per e-mail of per post naar de gemeente. Let op dat u in de onderwerpregel van de e-mail schrijft: Aanvraag TONK.

Voor het op papier aanvragen van TONk hebben we meer tijd nodig om uw aanvraag te verwerken.

Ontvangt u of uw partner een bijstandsuitkering (of een andere uitkering op grond van de Participatiewet)? Dan is het mogelijk voordeliger om woonkostentoeslag aan te vragen. Gebruik hiervoor de knop Aanvragen Woonkostentoeslag (bijzondere bijstand).

Meer weten?

De TONK regeling Nissewaard staat uitgebreid beschreven in de Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten Nissewaard 2021.