Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19

Op 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking getreden. Deze wet vervangt de noodverordening. Op 14 december is de tijdelijke regeling aangepast in verband met een verzwaring van de maatregelen.

Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19

De Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 geldt voor drie maanden. De bestaande coronamaatregelen zijn nu vastgelegd in wetgeving en de Tweede en Eerste Kamer krijgen meer betrokkenheid. De wet brengt meer wijzigingen met zich mee.

Zo is het per 1 december voor iedereen van 13 jaar en ouder verplicht om een mondkapje te dragen in publieke ruimtes.

Kijk voor een uitgebreide toelichting en wijzigingen op de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 op rijksoverheid.nl.

Handhaving maatregelen

De politie en gemeenten werken samen aan het handhaven van de maatregelen. Zowel de politie als handhaving kan organisatoren, ondernemers en inwoners aanspreken op het niet naleven van de Tijdelijke Wet. Handelen in strijd met de Tijdelijke Wet is een overtreding waar een last onder dwangsom of een boete voor kan worden opgelegd.

Basisregel

Alleen samen houden we het coronavirus onder controle.

  • Klachten? Blijf thuis en laat u testen;

  • Houd 1,5 meter afstand van anderen;

  • Was vaak uw handen;

  • Hoest en nies in uw elleboog;

  • Ga weg als het druk is;

  • Werk thuis, behalve als het niet anders kan;

  • Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.