Nissewaard aardgasvrij

Waarschijnlijk heeft u er al over gehoord: Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Dit betekent dat we moeten overstappen op andere manieren om onze huizen en gebouwen te verwarmen, te koken en te douchen. Niet gelijk vandaag of morgen, maar wel in de komende jaren tot aan 2050.

Denk mee over een aardgasvrije wijk

Nederland wil in 2050 geen aardgas meer gebruiken voor het verwarmen van woningen en gebouwen. Dit betekent dat we moeten overstappen op andere manieren om te verwarmen, te koken en te douchen. Voor iedere gemeente geldt dat de overgang naar een andere warmtebron dan aardgas een behoorlijke opgave is. Daarom bundelen de gemeenten Nissewaard, Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis de krachten. Samen met deze gemeenten, woningcorporaties, netbeheerder Stedin en een groep inwoners is onderzocht welke alternatieven er voor aardgas zijn. En welke wijken het meest geschikt zijn om te starten met de overgang naar aardgasvrij. De resultaten zijn verwerkt in de “Warmtetransitievisie Voorne-Putten”.

Uit dit onderzoek is gebleken dat de wijken De Hoek en De Akkers-centrum/Vogelenzang om diverse redenen kansrijk zijn om over te stappen van aardgas naar een duurzaam alternatief. Hoe we dat gaan doen, werken we samen met u de komende jaren uit in een wijkwarmteplan.

De aanpak van gemeente en partners

Waarom aardgasvrij?

Zowel landelijk als wereldwijd zijn afspraken gemaakt om de CO₂-uitstoot te verminderen. Afgesproken is dat uiterlijk in 2050 heel Nederland aardgasvrij moet zijn. Deze afspraken staan in het klimaatakkoord. Het gebruik van aardgas zorgt voor een grote CO₂-uitstoot. Dat willen we terugdringen. Bovendien raakt het aardgas op. Dat betekent dat we in Nederland onze woningen en gebouwen op een andere manier moeten gaan verwarmen en een alternatief moeten hebben voor het koken op aardgas. 

Warmtetransitievisie Voorne-Putten

Elke gemeente moet uiterlijk in 2021 een zogenaamde “warmtetransitievisie” hebben opgesteld. Voor iedere gemeente geldt dat de overgang naar een andere warmtebron dan aardgas een behoorlijke opgave is. Daarom bundelen de gemeenten Nissewaard,  Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis de krachten. Samen met deze gemeenten, woningcorporaties, netbeheerder Stedin en een groep inwoners is onderzocht welke alternatieven er voor aardgas zijn. En welke wijken het meest geschikt zijn om te starten met de overgang naar aardgasvrij. De resultaten zijn verwerkt in de “Warmtetransitievisie Voorne- Putten”. Daarmee ligt er nu een aanpak voor het starten met het aardgasvrij maken van huizen en gebouwen in de gemeente Nissewaard.

U kunt hieronder de Warmtetransitievisie Voorne-Putten downloaden.

Wijkwarmteplan

Samen met wijkbewoners, ondernemers en de woningcorporaties maakt de gemeente zorgvuldig een afweging welk alternatief er voor aardgas is en op welke datum het gebruik van aardgas daadwerkelijk wordt beëindigd. Zo ontstaat er per wijk een concreet plan: een wijkwarmteplan. In dit wijkwarmteplan worden onder andere vragen beantwoord als: welke aardgasloze technieken kunnen het beste in de wijk gebruikt worden? Wat kost dit en wie gaat het betalen? 

Wat betekent aardgasvrij voor mijn woning of onderneming?

Wat u nu al kunt doen om uw woning voor te bereiden

Als u een eigen woning heeft kunt u al voorbereidingen treffen om aardgasvrij te wonen. Dit voorkomt dat u dubbele kosten maakt.

Hieronder staan tips wat u nu alvast kunt doen:

  • Gaat u binnenkort verbouwen of een nieuw huis of gebouw laten bouwen? Laat u dan goed informeren over de mogelijkheden van aardgasvrij verwarmen en koken.

  • Vervangt u binnenkort uw keuken of CV-ketel? Vraag dan advies over welke type ketel u het beste kunt aanschaffen en of elektrisch koken een optie voor u is. Op deze milieucentraal.nl leest u meer over de vervanging van een CV-ketel in uw situatie.

  • U kunt uw huis of gebouw al isoleren. Een goed geïsoleerd huis of gebouw zorgt voor lagere energiekosten en meer comfort. Isolatie staat los van de wijze waarop u uw huis verwarmt of in de toekomst gaat verwarmen. Op de website van ons regionaal Duurzaam Bouwloket vindt u meer informatie over isolatiemaatregelen.

Als u een huis huurt, is het moeilijker om zelf energiebesparende maatregelen te nemen. U kunt bijvoorbeeld niet zomaar isoleren of zonnepanelen kopen. U kunt dit wel bespreken met uw verhuurder. Veel partijen maken nu al grote stappen op het gebied van duurzame energie. U kunt wel zelf al kiezen voor groene stroom. We moeten namelijk niet alleen stoppen met gas, maar ook duurzame stroom gaan gebruiken. Daarnaast kunnen tochtstrips, radiatorfolie, ledlampen of dubbelglasfolie ook helpen om nu al gas/elektra te besparen.

Op hierverwarmt.nl  vindt u ook informatie over wonen zonder aardgas. Praktische tips voor een duurzamer leven leest u op iedereendoetwat.nl.

Beschikbare subsidies

De regering helpt mensen met een aantal subsidieregelingen om hun woning beter te isoleren of over te gaan op een andere warmte-installatie. Meer informatie over de beschikbare subsidies kunt u vinden bij het Duurzaam Bouwloket of op de website van Milieucentraal

Alternatieven voor aardgasvrij

Er zijn verschillende duurzame alternatieven om mee te koken en te verwarmen. Het beste alternatief verschilt per gebied en per woning. Voor grote projecten in dichtbebouwde delen van de stad zijn elektrische oplossingen en warmtenetten geschikte alternatieven. Voor kleinere projecten kan groen gas een goed alternatief zijn.

All-electric

All-electric is de verzamelnaam voor individuele oplossingen waarbij de woning helemaal met elektriciteit wordt verwarmd. Als het kan wordt de elektriciteit op of rond het gebouw opgewekt. Bijvoorbeeld met zonnepanelen op het dak. Elektrische warmtepompen verwarmen vervolgens meestal het water en de ruimtes. Als er zelf niet genoeg elektriciteit opgewekt kan worden, gebruiken all-electric gebouwen stroom van het landelijke elektriciteitsnet.

Warmtenet / stadswarmte

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond. Door deze leidingen stroomt warm water. Dit water komt van een centrale bron en de warmte kan worden geleverd door restwarmte vanuit de industrie of een warmtebron uit de diepe ondergrond (geothermie). Het warme water gaat via de leidingen van de bron naar de woningen, kantoren en andere gebouwen.

De ondergrond van Nissewaard lijkt kansrijk voor het ontwikkelen van warmtebronnen. De gemeente zet zich daarom in voor nader onderzoek naar geothermische warmte.

Een andere mogelijke warmtebron betreft de restwarmte van de Rotterdamse Havenindustrie. Samen met onder andere de Provincie Zuid-Holland willen wij kijken of aansluiting op het bestaande warmtenet in Rotterdam zinvol en/of haalbaar is.

Groen gas/waterstof

Groen gas wordt gemaakt van restmateriaal zoals mest, slib en gft-afval of andere plantaardige reststromen (biomassa). Overstappen op groen gas is helaas niet zo makkelijk als het lijkt. Zo is er op dit moment nog maar heel weinig biogas beschikbaar in Nederland. En het biogas dat er is, wordt niet alleen in het gasnet gestopt, maar ook gebruikt voor transport en in de industrie. In deze sectoren zijn minder duurzame alternatieve voor aardgas beschikbaar, waardoor biogas voor die bedrijven hard nodig is om duurzamer te worden.

De techniek rondom waterstof is nog in ontwikkeling. Waterstof is op zichzelf geen energiebron, het is een energiedrager. Er is wind- of zonne-energie nodig om waterstof te produceren. Bij de productie van waterstof en het vervolgens weer omzetten van waterstof naar elektriciteit of warmte gaat echter behoorlijk wat energie verloren. 

Op dit moment wordt daarom voor het gebruik van waterstof vooral naar de industrie en transport gekeken omdat daar nog niet veel alternatieven beschikbaar zijn voor aardolie of aardgas.

Welke wijken komen het eerst aan de beurt?

Voor iedere wijk of buurt is een andere aanpak nodig. Samen met wijkbewoners, ondernemers en de woningcorporaties kijkt de gemeente wat de beste oplossing is en wordt er zorgvuldig een afweging gemaakt op welke datum het gebruik van aardgas daadwerkelijk wordt beëindigd. Deze concrete plannen worden verwerkt in een warmteplan.

Wilt u weten wanneer uw wijk of kern aan de beurt is? Bekijk de plattegrond.

Wanneer wordt mijn buurt aardgasvrij?

Uit onderzoek voor de warmtetransitievisie blijkt dat de wijken De Hoek en De Akkers-Centrum/Vogelenzang-Zuid geschikt zijn om te starten met de overgang naar aardgasvrij. 

Wat er gaat gebeuren en wanneer, is nog niet precies te zeggen. Wat wel al bekend is, is dat hier ruim de tijd voor genomen wordt. De komende tijd gebruikt de gemeente dan ook goed om samen met wijkbewoners, ondernemers en de woningcorporaties verder te praten over een duurzaam alternatief voor het gebruik van aardgas

Hoe worden bewoners en ondernemers geïnformeerd? 

Bewoners en ondernemers in de wijken De Hoek en De Akkers-Centrum/Vogelenzang-Zuid hebben een brief ontvangen. Een deel van de wijken heeft meegedacht via een online vragenlijst of zijn aanwezig geweest op de eerste online wijkbijeenkomsten. In totaal hebben ruim 600 inwoners meegedacht. De resultaten van de vragenlijst kunt u bekijken in het rapport hieronder.

We willen graag samen met u blijven onderzoeken wat een goed duurzaam alternatief voor aardgas is. Samen met wijkbewoners, ondernemers en de woningcorporaties bepalen we welke andere manieren van verwarmen, koken en douchen geschikt zijn voor uw wijk en op welke datum het gebruik van aardgas daadwerkelijk wordt beëindigd. Daarom zijn we op zoek naar inwoners die plaats willen nemen in een DENKtank om samen met de gemeente en technische adviseurs een zogenoemd 'wijk warmteplan' op te stellen. Tijdens de werksessies met de denktank gaan we op inhoud aan de slag en komen we regelmatig samen. We zijn op zoek naar positief-kritische wijkbewoners die de ontwikkelingen graag volgen én er een bijdrage aan willen leveren.

Brieven

Waarom zijn de wijken De Hoek en Akkers Centrum/Vogelenzang Zuid aangewezen als kansrijk om het eerst van het gas af te gaan?

De Hoek

In deze wijk zijn samen met de woningcorporatie al gesprekken gevoerd met bewoners over het opknappen van de wijk. Dit is vastgelegd in de wijkvisie “Wij zijn de Hoek”. Woningcorporatie De Leeuw van Putten heeft veel woningen in bezit in de wijk en voorziet dat in de komende jaren renovatie van woningen nodig is. De gemeente wil daarnaast de komende jaren de buitenruimte opknappen. Tenslotte is ook het gasleidingnet van Stedin in de wijk toe aan vervanging/onderhoud. 

Door bij het opknappen van de woningen en de buitenruimte direct ook de overgang naar een ander warmtesysteem mee te nemen, kunnen kosten en tijd worden bespaard. 

Akkers-Centrum / Vogelenzang-Zuid

Woningcorporaties Woonbron en De Leeuw van Putten hebben veel woningen in deze buurten in bezit. Zij willen deze woningen in de komende jaren (energetisch) opknappen, zodat deze geschikt zijn om van het aardgas af te gaan. Ook is het gasnet van Stedin in deze buurten binnen niet al te lange termijn aan vervanging toe. In het gebied De Akkers-Centrum zijn veel winkeliers en gemeentelijk vastgoed aanwezig. Dit geeft een kans om ook ondernemers te betrekken in de warmteaanpak. 

Gaat het afstappen van aardgas mij als inwoner geld kosten?

Voor een huiseigenaar

Het is heel moeilijk te zeggen wat de kosten voor elke individuele woningeigenaar precies zijn. Dit is namelijk afhankelijk van hoe u woont, waarvoor aardgas wordt gebruikt en de maatregelen waarvoor u kiest. Als een grote renovatie nodig is, vraagt dit investeringen. Vaak staan tegenover deze investeringen weer besparingen, zoals bij het isoleren van de woning. Door het isoleren bespaart u energie, en dus kosten. Door de stijgende aardgasprijs zullen alternatieven ook steeds aantrekkelijker worden. Bovendien kunt u zelf energie opwekken door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen. Het Rijk is in samenwerking met gemeenten bezig met het ontwikkelen van financiële regelingen om de kosten voor de overgang naar aardgasvrij voor woningeigenaren zo laag mogelijk te houden.

Voor een huurder

Voor huurders van een woningcorporatie geldt dat de overstap naar aardgasvrij vanuit de woningcorporatie wordt geïnitieerd. De kosten voor aanpassing van de woning zijn voor rekening van de corporatie. Wat de gevolgen hiervan zijn op de huurprijs en energierekening, is nu nog niet te zeggen. Uitgangspunt is dat een aardgasvrij leven voor iedereen betaalbaar blijft. 

Ben ik verplicht om mee te doen?

Meewerken aan een alternatief is op dit moment nog geheel vrijwillig. Er is geen verplichting voor huiseigenaren om op een bepaald moment van het gas af te gaan. Dit gaat de komende jaren waarschijnlijk veranderen. Over een aantal jaren kan de gemeenteraad een besluit nemen om een wijk van het gas af te sluiten als er sprake is van een goed alternatief. Nu meewerken kan daarom aantrekkelijk zijn omdat u nu invloed kunt uitoefenen op de te maken keuzes en het tempo van de overgang.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Waarom moeten we op den duur stoppen met aardgas?

Zowel landelijk als wereldwijd zijn afspraken gemaakt om de CO₂-uitstoot te verminderen. Afgesproken is dat uiterlijk in 2050 heel Nederland aardgasvrij moet zijn. Deze afspraken staan in het klimaatakkoord. Het gebruik van aardgas zorgt voor een grote CO₂-uitstoot. Dat willen we terugdringen. Bovendien raakt het aardgas in Nederland snel op (naar verwachting in 2034). Dat betekent dat we in Nederland onze woningen en gebouwen op een andere manier moeten gaan verwarmen en een alternatief moeten hebben voor het koken op aardgas. Nieuwbouwwoningen krijgen geen aardgasaansluiting meer en bij bestaande gebouwen zullen we aanpassingen moeten doen om dit voor elkaar te krijgen.

Hoeveel aardgas gebruik ik ongeveer en waarvoor eigenlijk?

Ongeveer 95% van Nederlandse huishoudens gebruikt aardgas om het huis te verwarmen, om te koken of voor warm water. Gemiddeld verbruiken Nederlandse huishoudens jaarlijks zo’n 1400 m3 aardgas. Het grootste deel van het aardgas, zo’n 80%, is om de woning te verwarmen. De rest wordt gebruikt voor koken en warm water.

Wat betekent de overstap van aardgas op andere bronnen voor mij?

Concreet betekent de overstap dat u in de toekomst geen cv-ketel, fornuis en geiser op aardgas meer gebruikt. Dit vraagt om aanpassingen in bestaande woningen, bedrijven en openbare gebouwen. Hoe die aanpassingen er precies uit gaan zien, kiezen we per buurt of woningtype. Als u nu nog aardgas gebruikt, dan betekent dit dat er een moment komt voor 2050 dat er veranderingen aan uw woning of pand moeten plaatsvinden.

Welke alternatieve warmtebronnen zijn er?

De alternatieven voor aardgas zijn nog volop in ontwikkeling. We verwachten dat deze ontwikkelingen zo snel gaan, dat er ook de aankomende jaren verschillende alternatieven bij zullen komen. Per wijk in de gemeente Nissewaard zullen we onderzoeken welke alternatieven er mogelijk en haalbaar zijn.

Kunnen huizen die meer elektriciteit nodig hebben die (extra) vraag ook oplossen met zonnepanelen?

Ja, als de daken van de woning geschikt zijn en er ruimte is, kan elektriciteit ook opgewekt worden door zonnepanelen. Let op dat u binnen beschermd dorpsgezicht en op monumenten een omgevingsvergunning nodig heeft.

Ik moet binnenkort mijn CV-ketel vervangen, wat nu?

Voorlopig duurt het nog wel een aantal jaren voordat alternatieve warmtebronnen beschikbaar zijn om van het aardgas af te gaan. Als de ketel nu aan vervanging toe is, dan zou deze door een nieuwe ketel vervangen kunnen worden, eventueel in combinatie met een hybride warmtepomp en een zonneboiler. Het is ook te overwegen om nu alvast na te denken om elektrisch te gaan koken. Als uw huis al goed is geïsoleerd, kunt u overwegen om over te stappen op een volledig elektrische warmtepomp. Meestal voldoet label B, in ieder geval moet uw huis goede dak- en vloerisolatie, een gevulde spouwmuur en HR++ glas te hebben. Een warmtepomp is namelijk het zuinigst in combinatie met goede isolatie. Let er wel op dat een warmtepomp het beste werkt in combinatie met een lagetemperatuurverwarmingssysteem, zoals wandverwarming, vloerverwarming of speciale lagetemperatuurradiatoren. Als uw huis slechts in enige mate geïsoleerd is, kan een hybride warmtepomp een geschikte (tussen)oplossing zijn. In de tijd dat een hybride warmtepomp meegaat, kunt u uw huis isoleren en het verwarmingssysteem aanpassen zodat het geschikt wordt voor verwarmen met een volledig elektrische warmtepomp. Voor een persoonlijk advies gaat u naar duurzaambouwloket.nl en maakt u een afspraak met één van de adviseurs.

Hebben bewoners medebeslissingsrecht?

Uiteindelijk beslissen eigenaren welke aanpassingen er aan hun woning of pand(en) gedaan worden en of zij overstappen op een alternatieve manier van verwarmen. Op dit moment is er geen verplichting, maar dit gaat de komende jaren waarschijnlijk wel veranderen. Bij het maken van de wijkwarmteplannen worden bewoners actief betrokken en spreken we van co-creatie. Daarnaast hebben alle belanghebbenden het recht om zienswijzen in te dienen en bezwaar te maken.

Ben ik verplicht om mee te doen en heb ik wel een keuze?

Meewerken aan een alternatief is op dit moment nog geheel vrijwillig. Er is geen verplichting voor huiseigenaren om op een bepaald moment van het gas af te gaan. Dit gaat de komende jaren waarschijnlijk veranderen. Over een aantal jaren kan de gemeenteraad een besluit nemen om een wijk van het gas af te sluiten als er sprake is van een goed alternatief. Nu meewerken kan daarom aantrekkelijk zijn omdat u nu invloed kunt uitoefenen op de te maken keuzes en het tempo van de overgang. De gebouweigenaar heeft onder de huidige wet- en regelgeving de beslissingsbevoegdheid over zijn woning en daarmee de keuze. Woningcorporaties zullen hun huurders informeren als er aanpassingen gedaan worden aan de woningen.

Het Klimaatakkoord spreekt over 1,5 miljoen huizen aardgasvrij in 2030. Hoeveel in onze regio en hoeveel in de gemeente Nissewaard?

Dit zijn landelijke doelstellingen en die zijn niet uitgesplitst per regio of gemeente.

Is er een 'stappenplan' per type woning voorhanden of in ontwikkeling?

Hoe het warmtealternatief voor aardgas er per woning straks precies uitziet, onderzoeken we samen met inwoners bij het opstellen van de wijkwarmteplannen. Wel kunnen pandeigenaren nu al contact opnemen met de adviseurs van het Duurzaam Bouwloket voor advies over de verduurzaming van hun pand en/of woning. Het Duurzaam Bouwloket werkt met een eenvoudig te volgen stappenplan naar het aardgasvrij maken van uw woning.

Loopt het elektriciteitsnet al tegen de grenzen aan nu er steeds meer zonnepanelen op daken worden gelegd?

Nee, op dit moment is dit nog niet het geval. Wel betrekken we de netbeheerder vroegtijdig bij (grootschalige) plannen zodat zij het netwerk hierop voor kan bereiden. Op dit moment weten we nog niet welke oplossing het beste is per wijk. Dat onderzoeken we graag ook samen met inwoners. De netbeheerder betrekken we wel bij het opstellen van de wijkwarmteplannen.

Hoe voorkom ik dat ik nu zaken ga aanpassen en er later een andere oplossing wordt gekozen?

U kunt beginnen met maatregelen die altijd goed zijn en waar u nooit spijt van krijgt. Het huis isoleren is een hele goede stap en energie- en warmtebesparende maatregelen ook. Wat we niet gebruiken hoeven we immers ook niet te leveren!

Waarom krijgen mensen in Duitsland of andere delen van Europa subsidie als ze aardgas gaan gebruiken en moeten we er in Nederland juist vanaf?

In heel Europa hebben we dezelfde opgave en klimaatdoelstellingen tot 2050. De weg er naartoe verschilt per land. Het einddoel voor woningen in zowel Duitsland als Nederland is hetzelfde; tegen 2050 netto nul CO2-uitstoot. Voor ongeveer een kwart van de Duitse woningen is op korte termijn veel winst te behalen door een ketel op olie te vervangen door een HR-ketel op aardgas. Daarom subsidieert Duitsland (onder voorwaarden) de overstap naar HR-ketels op aardgas. Zie ook www.hier.nu/themas/stroom-en-gas/waarom-gaat-nederland-stoppen-met-aardgas-terwijl-duitsland-erop-overstapt.

Kijkt de gemeente ook naar oplossingen als groen gas en waterstof?

We moeten de uiteindelijke oplossing(en) per wijk nog bepalen. Dat willen we graag samen met inwoners doen. Als blijkt dat groen gas of waterstof een optie is, dan zullen we dit zeker verder onderzoeken.

Zijn er mogelijkheden tot het gebruik van restwarmte van de industrie (bijv. haven van Rotterdam) die toch relatief dichtbij ligt?

Of dit ook een mogelijkheid is voor wijken of buurten in de gemeente Nissewaard wordt momenteel nog onderzocht.

Zijn er al gemeentes die verder zijn, en al (positieve) ervaringen hebben?

Ja, en de projectleiders van de gemeente Nissewaard hebben ook contact met deze gemeenten om ervaringen en opgedane kennis onderling uit te wisselen. Er is op regelmatige basis goede afstemming met gemeenten in de regio (Zuid-Holland) en iets minder vaak ook met gemeenten uit heel Nederland. In het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken zijn er al 46 proefprojecten gestart waarvan we de ervaringen meenemen. Zie aardgasvrijewijken.nl.

Waarom moeten individuele bewoners aanpassingen doen en beginnen we niet bij de overheid en grote bedrijven?

Elke sector heeft vanuit het Klimaatakkoord zijn eigen CO2 besparingsdoelstelling. De industrie zal net zoals de gebouwde omgeving van start moeten gaan en werken aan deze doelstelling.

Is er al een warmtenet in gebruik in gemeente Nissewaard?

Nee, op dit moment ligt er nog geen warmtenet in onze gemeente.

Wat doet de gemeente op het moment dat er een boom in de straat staat die schaduw op zonnepanelen werpt en daardoor de opbrengst verminderd?

Elke drie jaar worden alle bomen in de gemeente gesnoeid en gecontroleerd op onderhoudswensen. Buiten het onderhoudsprogramma is er ruimte voor klachten of meldingen. De gemeente neemt iedere klacht in behandeling en zal waar nodig terugkoppeling geven over de afhandeling van de klacht. Hoe vervelend het ook kan zijn voor bewoners die overlast ervaren, staat in het huidige beleid dat het wegnemen van zon geen reden is tot kap.

Waar kan ik terecht met overige vragen?

Heeft u een vraag over aardgasvrij wonen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@nissewaard.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Voor vragen over wat de beste maatregelen zijn voor uw woning, kunt u contact opnemen met het regionaal Duurzaam Bouwloket.

Op hierverwarmt.nl  vindt u ook informatie over wonen zonder aardgas.