Nissewaard aardgasvrij

Waarschijnlijk heeft u er al over gehoord: Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Dit betekent dat we moeten overstappen op andere manieren om onze huizen en gebouwen te verwarmen, te koken en te douchen. Niet gelijk vandaag of morgen, maar wel in de komende jaren tot aan 2050.

Vragenlijst De Hoek en De Akkers-centrum/Vogelenzang-Zuid

Uit onderzoek is gebleken dat de wijken De Hoek en De Akkers-centrum/Vogelenzang-Zuid het meest kansrijk zijn om over te stappen van aardgas naar een duurzaam alternatief. Hoe we dat gaan doen, werken we samen met de bewoners de komende jaren uit in een wijkwarmteplan. Woont u in een van deze wijken? Vul dan de vragenlijst in om ons hierbij te helpen.

De aanpak van gemeente en partners

Waarom aardgasvrij?

Zowel landelijk als wereldwijd zijn afspraken gemaakt om de CO₂-uitstoot te verminderen. Afgesproken is dat uiterlijk in 2050 heel Nederland aardgasvrij moet zijn. Deze afspraken staan in het klimaatakkoord. Het gebruik van aardgas zorgt voor een grote CO₂-uitstoot. Dat willen we terugdringen. Bovendien raakt het aardgas op. Dat betekent dat we in Nederland onze woningen en gebouwen op een andere manier moeten gaan verwarmen en een alternatief moeten hebben voor het koken op aardgas. 

Warmtetransitievisie Voorne-Putten

Elke gemeente moet uiterlijk in 2021 een zogenaamde “warmtetransitievisie” hebben opgesteld. Voor iedere gemeente geldt dat de overgang naar een andere warmtebron dan aardgas een behoorlijke opgave is. Daarom bundelen de gemeenten Nissewaard,  Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis de krachten. Samen met deze gemeenten, woningcorporaties, netbeheerder Stedin en een groep inwoners is onderzocht welke alternatieven er voor aardgas zijn. En welke wijken het meest geschikt zijn om te starten met de overgang naar aardgasvrij. De resultaten zijn verwerkt in de “Warmtetransitievisie Voorne- Putten”. Daarmee ligt er nu een aanpak voor het starten met het aardgasvrij maken van huizen en gebouwen in de gemeente Nissewaard.

U kunt hieronder de Warmtetransitievisie Voorne-Putten downloaden.

Wijkwarmteplan

Samen met wijkbewoners, ondernemers en de woningcorporaties maakt de gemeente zorgvuldig een afweging welk alternatief er voor aardgas is en op welke datum het gebruik van aardgas daadwerkelijk wordt beëindigd. Zo ontstaat er per wijk een concreet plan: een wijkwarmteplan. In dit wijkwarmteplan worden onder andere vragen beantwoord als: welke aardgasloze technieken kunnen het beste in de wijk gebruikt worden? Wat kost dit en wie gaat het betalen? 

Wat betekent aardgasvrij voor mijn woning of onderneming?

Wat u nu al kunt doen om uw woning voor te bereiden

Als u een eigen woning heeft kunt u al voorbereidingen treffen om aardgasvrij te wonen. Dit voorkomt dat u dubbele kosten maakt.

Hieronder staan tips wat u nu alvast kunt doen:

  • Gaat u binnenkort verbouwen of een nieuw huis of gebouw laten bouwen? Laat u dan goed informeren over de mogelijkheden van aardgasvrij verwarmen en koken.

  • Vervangt u binnenkort uw keuken of CV-ketel? Vraag dan advies over welke type ketel u het beste kunt aanschaffen en of elektrisch koken een optie voor u is. Op deze milieucentraal.nl leest u meer over de vervanging van een CV-ketel in uw situatie.

  • U kunt uw huis of gebouw al isoleren. Een goed geïsoleerd huis of gebouw zorgt voor lagere energiekosten en meer comfort. Isolatie staat los van de wijze waarop u uw huis verwarmt of in de toekomst gaat verwarmen. Op de website van ons regionaal Duurzaam Bouwloket vindt u meer informatie over isolatiemaatregelen.

Als u een huis huurt, is het moeilijker om zelf energiebesparende maatregelen te nemen. U kunt bijvoorbeeld niet zomaar isoleren of zonnepanelen kopen. U kunt dit wel bespreken met uw verhuurder. Veel partijen maken nu al grote stappen op het gebied van duurzame energie. U kunt wel zelf al kiezen voor groene stroom. We moeten namelijk niet alleen stoppen met gas, maar ook duurzame stroom gaan gebruiken. Daarnaast kunnen tochtstrips, radiatorfolie, ledlampen of dubbelglasfolie ook helpen om nu al gas/elektra te besparen.

Op hierverwarmt.nl  vindt u ook informatie over wonen zonder aardgas. Praktische tips voor een duurzamer leven leest u op iedereendoetwat.nl.

Beschikbare subsidies

De regering helpt mensen met een aantal subsidieregelingen om hun woning beter te isoleren of over te gaan op een andere warmte-installatie. Meer informatie over de beschikbare subsidies kunt u vinden bij het Duurzaam Bouwloket of op de website van Milieucentraal

Alternatieven voor aardgasvrij

Er zijn verschillende duurzame alternatieven om mee te koken en te verwarmen. Het beste alternatief verschilt per gebied en per woning. Voor grote projecten in dichtbebouwde delen van de stad zijn elektrische oplossingen en warmtenetten geschikte alternatieven. Voor kleinere projecten kan groen gas een goed alternatief zijn.

All-electric

All-electric is de verzamelnaam voor individuele oplossingen waarbij de woning helemaal met elektriciteit wordt verwarmd. Als het kan wordt de elektriciteit op of rond het gebouw opgewekt. Bijvoorbeeld met zonnepanelen op het dak. Elektrische warmtepompen verwarmen vervolgens meestal het water en de ruimtes. Als er zelf niet genoeg elektriciteit opgewekt kan worden, gebruiken all-electric gebouwen stroom van het landelijke elektriciteitsnet.

Warmtenet / stadswarmte

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond. Door deze leidingen stroomt warm water. Dit water komt van een centrale bron en de warmte kan worden geleverd door restwarmte vanuit de industrie of een warmtebron uit de diepe ondergrond (geothermie). Het warme water gaat via de leidingen van de bron naar de woningen, kantoren en andere gebouwen.

De ondergrond van Nissewaard lijkt kansrijk voor het ontwikkelen van warmtebronnen. De gemeente zet zich daarom in voor nader onderzoek naar geothermische warmte.

Een andere mogelijke warmtebron betreft de restwarmte van de Rotterdamse Havenindustrie. Samen met onder andere de Provincie Zuid-Holland willen wij kijken of aansluiting op het bestaande warmtenet in Rotterdam zinvol en/of haalbaar is.

Groen gas/waterstof

Groen gas wordt gemaakt van restmateriaal zoals mest, slib en gft-afval of andere plantaardige reststromen (biomassa). Overstappen op groen gas is helaas niet zo makkelijk als het lijkt. Zo is er op dit moment nog maar heel weinig biogas beschikbaar in Nederland. En het biogas dat er is, wordt niet alleen in het gasnet gestopt, maar ook gebruikt voor transport en in de industrie. In deze sectoren zijn minder duurzame alternatieve voor aardgas beschikbaar, waardoor biogas voor die bedrijven hard nodig is om duurzamer te worden.

De techniek rondom waterstof is nog in ontwikkeling. Waterstof is op zichzelf geen energiebron, het is een energiedrager. Er is wind- of zonne-energie nodig om waterstof te produceren. Bij de productie van waterstof en het vervolgens weer omzetten van waterstof naar elektriciteit of warmte gaat echter behoorlijk wat energie verloren. 

Op dit moment wordt daarom voor het gebruik van waterstof vooral naar de industrie en transport gekeken omdat daar nog niet veel alternatieven beschikbaar zijn voor aardolie of aardgas.

Welke wijken komen het eerst aan de beurt?

Voor iedere wijk of buurt is een andere aanpak nodig. Samen met wijkbewoners, ondernemers en de woningcorporaties kijkt de gemeente wat de beste oplossing is en wordt er zorgvuldig een afweging gemaakt op welke datum het gebruik van aardgas daadwerkelijk wordt beëindigd. Deze concrete plannen worden verwerkt in een warmteplan.

Wilt u weten wanneer uw wijk of kern aan de beurt is? Bekijk de plattegrond.

Wanneer wordt mijn buurt aardgasvrij?

Uit onderzoek voor de warmtetransitievisie blijkt dat de wijken De Hoek en De Akkers-Centrum/Vogelenzang-Zuid geschikt zijn om te starten met de overgang naar aardgasvrij. 

Wat er gaat gebeuren en wanneer, is nog niet precies te zeggen. Wat wel al bekend is, is dat hier ruim de tijd voor genomen wordt. De komende tijd gebruikt de gemeente dan ook goed om samen met wijkbewoners, ondernemers en de woningcorporaties verder te praten over een duurzaam alternatief voor het gebruik van aardgas

Hoe worden bewoners en ondernemers geïnformeerd? 

Bewoners en ondernemers in de wijken De Hoek en De Akkers-Centrum/Vogelenzang-Zuid hebben een brief ontvangen. Nadat de Warmtetransitievisie in de gemeenteraad is goedgekeurd, worden de bewoners en ondernemers in deze wijken verder geïnformeerd. Het streven is om hier na de zomer meer informatie over te geven.

Waarom zijn de wijken De Hoek en Akkers Centrum/Vogelenzang Zuid aangewezen als kansrijk om het eerst van het gas af te gaan?

De Hoek

In deze wijk zijn samen met de woningcorporatie al gesprekken gevoerd met bewoners over het opknappen van de wijk. Dit is vastgelegd in de wijkvisie “Wij zijn de Hoek”. Woningcorporatie De Leeuw van Putten heeft veel woningen in bezit in de wijk en voorziet dat in de komende jaren renovatie van woningen nodig is. De gemeente wil daarnaast de komende jaren de buitenruimte opknappen. Tenslotte is ook het gasleidingnet van Stedin in de wijk toe aan vervanging/onderhoud. 

Door bij het opknappen van de woningen en de buitenruimte direct ook de overgang naar een ander warmtesysteem mee te nemen, kunnen kosten en tijd worden bespaard. 

Akkers-Centrum / Vogelenzang-Zuid

Woningcorporaties Woonbron en De Leeuw van Putten hebben veel woningen in deze buurten in bezit. Zij willen deze woningen in de komende jaren (energetisch) opknappen, zodat deze geschikt zijn om van het aardgas af te gaan. Ook is het gasnet van Stedin in deze buurten binnen niet al te lange termijn aan vervanging toe. In het gebied De Akkers-Centrum zijn veel winkeliers en gemeentelijk vastgoed aanwezig. Dit geeft een kans om ook ondernemers te betrekken in de warmteaanpak. 

Gaat het afstappen van aardgas mij als inwoner geld kosten?

Voor een huiseigenaar

Het is heel moeilijk te zeggen wat de kosten voor elke individuele woningeigenaar precies zijn. Dit is namelijk afhankelijk van hoe u woont, waarvoor aardgas wordt gebruikt en de maatregelen waarvoor u kiest. Als een grote renovatie nodig is, vraagt dit investeringen. Vaak staan tegenover deze investeringen weer besparingen, zoals bij het isoleren van de woning. Door het isoleren bespaart u energie, en dus kosten. Door de stijgende aardgasprijs zullen alternatieven ook steeds aantrekkelijker worden. Bovendien kunt u zelf energie opwekken door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen. Het Rijk is in samenwerking met gemeenten bezig met het ontwikkelen van financiële regelingen om de kosten voor de overgang naar aardgasvrij voor woningeigenaren zo laag mogelijk te houden.

Voor een huurder

Voor huurders van een woningcorporatie geldt dat de overstap naar aardgasvrij vanuit de woningcorporatie wordt geïnitieerd. De kosten voor aanpassing van de woning zijn voor rekening van de corporatie. Wat de gevolgen hiervan zijn op de huurprijs en energierekening, is nu nog niet te zeggen. Uitgangspunt is dat een aardgasvrij leven voor iedereen betaalbaar blijft. 

Ben ik verplicht om mee te doen?

Meewerken aan een alternatief is op dit moment nog geheel vrijwillig. Er is geen verplichting voor huiseigenaren om op een bepaald moment van het gas af te gaan. Dit gaat de komende jaren waarschijnlijk veranderen. Over een aantal jaren kan de gemeenteraad een besluit nemen om een wijk van het gas af te sluiten als er sprake is van een goed alternatief. Nu meewerken kan daarom aantrekkelijk zijn omdat u nu invloed kunt uitoefenen op de te maken keuzes en het tempo van de overgang.

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u een vraag over aardgasvrij wonen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@nissewaard.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Voor vragen over wat de beste maatregelen zijn voor uw woning, kunt u contact opnemen met het regionaal Duurzaam Bouwloket.

Op hierverwarmt.nl  vindt u ook informatie over wonen zonder aardgas.