Bekendmaking huisnummerbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit tot toekenning van een huisnummer is genomen:

  • voor een mantelzorgwoning (Landfortlaan 2A, 3207 KM in Spijkenisse) in het achtererfgebied van de hoofdwoning (Landfortlaan 2, 3207 KM in Spijkenisse), kadastraal bekend als Gemeente Nissewaard, sectie G, nr. 2936 (vastgesteld 2 september 2022; documentnummer 22U0010220).

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na deze publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard, postbus 25, 3200 AA Spijkenisse. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat ten minste: naam en adres van de indiener, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de reden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van dit besluit niet tegen. In spoedeisende gevallen kunnen belanghebbenden de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam verzoeken een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen om zo de werking van dit besluit te schorsen. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.