Besluit tot uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) (week 36)

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaand(e) perso(o)n(en) niet (meer) woonachtig is/zijn op het adres waar deze in de basisregistratie personen (BRP) staat/staan geregistreerd.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om onderstaand(e) perso(o)n(en), overeenkomstig artikel 2.22 Wet BRP, ambtshalve uit te schrijven uit de BRP.

Naam Geboortedatum Uitschrijving met ingang van
I.C. Lopez 03-12-1989 14-07-2022
M.H. Łobodzińska 18-08-1981 14-07-2022

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van deze publicatie een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Nissewaard, postbus 25, 3200 AA Spijkenisse.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
  • de gronden van het bezwaar.

Voor nadere informatie kunt ucontact opnemen met Burgerzaken, Eenheid Werk, Inkomen en Identiteit.

Telefonisch bereikbaar op 14 0181 of via e-mail: gemeente@nissewaard.nl