Burgemeester Den Haag brengt bezoek aan Nissewaard

Burgemeester Foort van Oosten ontving maandag 29 augustus de burgemeester van Den Haag en tevens voorzitter van de Metropool Regio Rotterdam Den Haag Jan van Zanen. Burgemeester van Zanen maakte kennis met de portefeuillehouders van de MRDH uit Nissewaard (wethouders Mijnans en Hottentot) en Hellevoetsluis (wethouder Schop). Het doel was om de problematiek rondom de bereikbaarheid van Nissewaard en Voorne-Putten te bespreken.

Burgemeester van Zanen kreeg een rondleiding op het eiland en maakte kennis met Nissewaard en Voorne-Putten. De wethouders en burgemeester vertelden over de ambities en vraagstukken van dit gebied waarbij vooral de bereikbaarheid werd besproken en de aanpak van de wijken.

In de Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken 23 gemeenten gezamenlijk aan een betere bereikbaarheid en aan het vernieuwen van de economie voor de zuidelijke Randstad. De gemeenten op Voorne-Putten maken deel uit van de MRDH. De gemeenten bundelen hun kennis en krachten in de MRDH, die als vervoersautoriteit gaat over het toekennen van regionale OV-concessies en het doen van investeringen in de infrastructuur. Gezamenlijk bepalen de 23 gemeenten welke investeringen in bereikbaarheid nodig zijn.

Door met elkaar in gesprek te gaan werd duidelijk wat de partijen voor elkaar kunnen betekenen. Door krachten te bundelen kunnen vraagstukken eenvoudiger bij het Rijk onder de aandacht gebracht worden om ze aan te pakken en ambities te realiseren. Met een goede verbinding blijft Voorne-Putten onderdeel van de randstad en draagt Voorne-Putten bij aan de welvaart van de zuidelijke randstad.

Ook de aanpak van diverse wijken in Nissewaard is een belangrijk onderwerp. Dit is dan ook tijdens het bezoek van burgemeester Van Zanen besproken.

Burgemeester Foort van Oosten en Burgemeester Jan van Zanen op de fiets in Nissewaard