College neemt langer de tijd voor zorgvuldige beoordeling vergunningaanvraag windmolens Brielse Maasdijk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard maakt gebruik van de mogelijkheid om langer de tijd te nemen om de vergunningsaanvraag voor de plaatsing van windmolens aan de Brielse Maasdijk zorgvuldig te beoordelen. HVC Landwind diende op vrijdag 16 december bij de gemeente een vergunningsaanvraag in voor de realisatie van drie windmolens ten westen van de Hartelbrug en twee windmolens ten oosten van de Hartelbrug op de Brielse Maasdijk in Spijkenisse. Met het verlengen van de beoordelingstermijn verwacht de gemeente in het vierde kwartaal definitief te besluiten of de vergunning wordt verleend of niet.

Behandeling vergunningaanvraag

Het college besluit tot verlenging van de beoordelingstermijn om een zorgvuldige afweging te kunnen maken, mede in samenspraak met de gemeenteraad. Die moet in het proces tweemaal een besluit nemen: over een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (vvgb) en een definitieve vvgb. De vvgb is nodig voordat het college een besluit kan nemen over de vergunningsaanvraag.

Reageren op de plannen

Tijdens de vergunningprocedure volgt een verplichte zienswijzeperiode; dan kan iedereen die dat wil, gedurende zes weken, reageren op de plannen door een zienswijze in te brengen. Dit zal naar verwachting vanaf het voorjaar van 2023 mogelijk zijn. De gemeente publiceert hierover actief en tijdig, onder meer via de nieuwsbrief over het project. Aanmelden kan door een email te sturen naar communicatie@nissewaard.nl onder vermelding van ‘Nieuwsbrief Windenenergie’.

Globale planning 2023 onder voorbehoud

  • Eerste kwartaal: Gemeenteraadsbesluit ontwerp-vvgb
  • Tweede kwartaal: Terinzagelegging aanvraag/zienswijzeperiode en informatiebijeenkomsten
  • Derde kwartaal: Gemeenteraadsbesluit definitieve vvgb
  • Vierde kwartaal: Collegebesluit op vergunningaanvraag