Corona-afval bij het restafval

Om onszelf te beschermen tegen het coronavirus maken we steeds meer gebruik van beschermingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld mondkapjes en plastic handschoenen. Ook wordt vaker gebruik gemaakt van papieren doekjes na het handen wassen. Reinis merkt daardoor de laatste tijd dat er steeds meer plastic handschoenen en mondkapjes bij de plastic-, metalen - en drankverpakkingen (PMD) of het oud papier en karton (OPK) zitten, of zelfs op straat. Die horen daar niet in thuis.

Plastic handschoenen zijn van een ander materiaal gemaakt dan plastic verpakkingen, zoals drankkartons en plastic flesjes. Daarom mogen plastic handschoenen niet bij het PMD-afval. Daarnaast kunnen mondkapjes en papieren zakdoekjes in de OPK container besmettingsgevaar opleveren. Papieren zakdoekjes en mondkapjes zijn daarom medisch afval. Ook dit hoort thuis bij het restafval en zeker niet op straat.

Restafval wordt niet gerecycled, maar verbrand.

Wat hoort waar?
Mondkapjes Restafval
Plastic handschoenen Restafval
Papieren zakdoekjes Restafval
Doordrukverpakking van medicijnen Restafval
Plastic overalls Restafval
Servetten en keukenrol Restafval
Lege plastic zeepverpakking PMD
Lege desinfectieverpakking PMD

Weet u niet zeker wat waar bij hoort? Kijk op de Reinis-app of op reinis.nl.

Reinis doet er alles aan om uw afval op een veilige manier op te halen en in te zamelen. Een schone en veilige leefomgeving is een gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente, Reinis én alle inwoners van Nissewaard. Samen voor een schoon, heel en veilig Nissewaard.