Digitale inspreekbijeenkomst Provinciale Staten over Regionale Energiestrategieën

Laat ook uw mening horen op 14 mei!

Op 16 juni 2021 nemen Provinciale Staten van Zuid-Holland een besluit over de zeven Regionale Energiestrategieën 1.0 voor onze provincie. Provinciale Staten nodigen daarom inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit om in te spreken en hun mening te geven over onder andere de Regionale Energiestrategie (RES) van de regio Rotterdam-Den Haag. Tot deze regio behoren ook de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne.

 

Uw mening is belangrijk

Laat uw mening horen bij de digitale inspreekbijeenkomst op 14 mei 2021. De inspreekbijeenkomst van 14 mei vervangt de mogelijkheid tot inspreken over de RES'en tijdens de commissievergadering op 26 mei.

 

Aanmelden

U kunt zich tot maandag 10 mei 12:00 uur per e-mail aanmelden bij commissiegriffier Ruby Horst r.horst@pzh.nl. Stuur uw e-mail o.v.v. ‘Inspreekbijeenkomst RES’ en vermeld bij uw aanmelding:

  • uw naam,

  • e-mailadres,

  • telefoonnummer en

  • als dit van toepassing is: de Zuid-Hollandse regio/gemeente waarover u wilt inspreken.

De inspreekbijeenkomst is digitaal via Microsoft Teams.

 

Inspraakbijeenkomst volgen?

Geïnteresseerden die de inspreekbijeenkomst willen volgen, kunnen deze live en achteraf bekijken via pzh.notubiz.nl.

 

Regionale Energiestrategie

In het Klimaatakkoord is besloten dat gemeenten, provincies en waterschappen gezamenlijk regionale energiestrategieën (RES’en) gaan opstellen. In een RES wordt aandacht besteed aan de beschikbaarheid en verdeling van warmtebronnen op regionaal niveau en aan locaties voor de opwek van duurzame elektriciteit, bijvoorbeeld via zonnepanelen of windturbines.

Meer informatie over de Regionale Energiestrategieën vindt u op de website van de provincie Zuid-Holland: www.zuid-holland.nl/onderwerpen/energie.

Specifieke info over de RES van de regio Rotterdam-Den Haag en hoe de gemeenten op Voorne-Putten hieraan bijdragen, leest u op energiekvoorneputten.nl.