Eerste monitoring Voorne-Putten energieneutraal en aardgasvrij

De vier gemeenten op Voorne-Putten werken intensief samen om het eiland energieneutraal en aardgasvrij te maken. De samenwerking richt zich op activiteiten waar eilandbrede samenwerking meerwaarde biedt. Zoals het uitwerken van zoekgebieden voor duurzame opwek, het meewerken aan het proces rond de Regionale Energiestrategie, de overstap op wind- en zonne-energie en het ontwerpen van een masterplan voor de warmtestructuur.

Eerste monitoring

In november 2022 is de eerste monitoringrapportage van de resultaten van deze samenwerking gepubliceerd. De peildatum is 1 juli 2022. In het document staan de ambities, planning en voortgang van de eilandbrede en lokale electriciteits- en warmteprojecten. Na dit eerste peilmoment volgen er nog twee: op 1 januari en 1 juli 2023.

Lees de resultaten: Rapportage monitoring Voorne-Putten