Energietoeslag 2023: nog geen informatie bekend

Het is onbekend wanneer er meer informatie komt over de energietoeslag voor 2023. De regering zou hierover rond de zomer een besluit nemen. De verwachting was in juni, maar inmiddels is duidelijk dat dit niet gehaald wordt. Daardoor kunnen gemeenten nog niet overgaan tot het uitkeren van deze energietoeslag.

De vertraging komt door een advies van de Raad van State en enkele gerechtelijke uitspraken. Hierdoor neemt minister Carola Schouten (Armoedebeleid en Participatie) het wetsvoorstel opnieuw onder de loep. Nadat zij het wetsvoorstel opnieuw heeft bekeken en besproken, gaat de wet naar achtereenvolgens de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Pas als de wet is vastgesteld kunnen gemeenten de energietoeslag gaan uitbetalen.

Bericht indien meer bekend

De energietoeslag is een toeslag voor mensen die door de sterk gestegen energieprijzen onvoldoende inkomen hebben om hun energierekening te betalen. Op dit moment is nog niet duidelijk wie er in aanmerking komt voor de energietoeslag 2023 en wanneer de uitbetaling plaatsvindt. Via nissewaard.nl/energietoeslag wordt informatie gedeeld zodra er meer duidelijk is.

Hulp bij geldzorgen

Voor inwoners die door het uitstellen van de energietoeslag 2023 in financiële problemen dreigen te komen, staat het preventieteam Hulp bij rondkomen en schulden klaar. Dit team kan helpen met andere vormen van financiële ondersteuning. Inwoners kunnen contact opnemen met dit preventieteam via 14 0181 of preventie@nissewaard.nl.

Kijk voor meer informatie over financiële ondersteuning op onze pagina Hulp bij geldzorgen.