Gemeente handhaaft op illegaal geclaimde grond in Maaswijk

Op maandag 1 oktober is in Spijkenisse een stuk grond geclaimd door een aantal mensen die zeggen recht te hebben op dit stuk grond. Het gaat hier om grond aan de Clara Visserstraat in Maaswijk. De groep mensen, die bestaat uit 3 tot 15 mensen, heeft inmiddels vier caravans geplaatst en verblijft hier zonder toestemming. Deze grond is ooit aangewezen als grond voor woonwagenbewoners. In het verleden waren hier zes plekken beschikbaar voor woonwagens. Inmiddels zijn drie van de zes standplaatsen geruimd en zijn er drie beschikbaar voor bewoning.

De mensen die de grond nu hebben geclaimd menen dat zij recht hebben op dit stuk grond. De mensen hebben echter deze grond, dat gemeentegrond is, geclaimd zonder daar recht op en toestemming voor te hebben. Omdat dit niet is toegestaan, gaat de gemeente handhaven.

De gemeente heeft de laatste jaren het beleid gevoerd dat er na ruiming geen nieuwe woonwagens worden toegelaten. Dit beleid is conform het intrekken van de Woonwagenwet in 1999. Onlangs is door het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties een visie geschreven dat in lijn is met het mensenrechtelijk kader voor de culturele identiteit van Roma, Sinti en woonwagenbewoners. Het ministerie heeft aan gemeenten gevraagd het lokaal gevoerd beleid te toetsen aan deze nieuwe beleidsvisie. De gemeente Nissewaard is hiermee aan de slag waarbij vanwege de zorgvuldigheid het beschrijven van de visie enige tijd zal kosten. De door de groep mensen uitgevoerde actie is echter nergens op gestoeld. Hiertegen zal conform het geldend handhavingsbeleid passend op worden gereageerd.