GGD onderzoekt gezondheid van de regio

Hoe vaak drinkt u drankjes met suiker? Heeft u corona gehad? Met dit soort vragen onderzoekt de GGD Rotterdam-Rijnmond hoe het gaat met inwoners van de regio. Dit kan helpen om de gezondheid te verbeteren.

Ongeveer één op de tien inwoners van 18 jaar en ouder krijgt tussen 8 en 11 september 2020 een vragenlijst van de GGD: de Gezondheidsmeter 2020. Hiervoor wordt willekeurig een steekproef getrokken uit het bevolkingsregister. Het onderzoek gaat over gezondheid, leefstijl en woonsituatie, en dit jaar ook over corona. Corona kan immers veel invloed hebben op de gezondheid, de leefstijl en de financiële situatie van mensen.

Bouw mee aan een gezonde toekomst voor iedereen

De vragenlijst is onderdeel van een landelijk gezondheidsonderzoek. Met de gegevens kunnen gemeenten en de GGD gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren.

Bent u één van de geselecteerden en heeft u de uitnodiging via de post ontvangen? Vul dan de vragenlijst in. Zo helpt u de gemeenten te bouwen aan een gezonde toekomst voor iedereen!

Meer informatie vindt u op ggdrotterdamrijnmond.nl/gezondheidsmeter2020.