Herhaalprik tegen corona vanaf 19 september

Vanaf 19 september start de GGD Rotterdam-Rijnmond het vaccineren met de vernieuwde herhaalprik tegen corona. Iedereen van 12 jaar en ouder met een basisvaccinatie, komt dit najaar in aanmerking voor deze prik. Inwoners van 60 jaar en ouder, inwoners onder de 60 jaar met een kwetsbare gezondheid (griepprikgroep) én zorgmedewerkers kunnen als eersten een afspraak maken voor deze prik. Zij ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging.

De herhaalprik wordt gegeven met een vernieuwd vaccin dat onlangs is goedgekeurd door het Europees Medicijnagentschap EMA. Het vaccin biedt een brede bescherming tegen verschillende varianten van corona. Deze herhaalprik kan worden gegeven vanaf drie maanden na de laatste coronavaccinatie of een doorgemaakte besmetting.

Waarom deze herhaalprik?

Deze herhaalprik is nodig om ernstige ziekte, ziekenhuisopname, en sterfte door het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen en de bescherming tegen het virus op peil te houden. De herhaalprik zorgt ervoor dat mensen minder ziek worden als gevolg van het coronavirus. Mogelijk zijn mensen na de herhaalprik ook minder vatbaar voor infectie en kunnen ze het virus minder makkelijk overdragen op anderen. Vaccinatie helpt zo om de zorg en de samenleving voor iedereen open te houden.

Op afspraak

De herhaalprik wordt op afspraak gegeven. Wie een uitnodiging heeft ontvangen, kan een afspraak maken via de afsprakenlijn van GGD Rotterdam-Rijnmond: 010 - 443 80 31

Inwoners kunnen met een afspraak terecht op één van de vijf grote priklocaties in onze regio.

Priklocaties

In onze regio bieden we deze herhaalprik op afspraak aan op vijf grote priklocaties:

Kijk voor actuele openingstijden op GGD Rotterdam-Rijnmond | Coronavaccinatie

Basisvaccinatie

Heb je nog geen basisvaccinatie en wil je die alsnog halen? Dat kan op één van de priklocaties hierboven. Maak eerst een afspraak via 010 – 443 80 31.

Maatregelen om besmetting te voorkomen

Om besmetting met het coronavirus te voorkomen, gelden een aantal basisadviezen:

  • Was vaak je handen
  • Hoest en nies in je elleboog
  • Zorg voor voldoende frisse lucht
  • Heb je klachten? Blijf thuis en doe een zelftest.

Meer informatie

Twijfel je over een prik? Neem dan contact op met de twijfeltelefoon: 088 – 7555 777
Je kunt ook bellen met de GGD Rotterdam-Rijnmond: 010 – 443 80 31

Wil je meer informatie over de herhaalprik of over corona bekijk dan ook de volgende websites: