Informateurs: Coalitie van ONS, PvdA en VVD voor Nissewaard

Het nieuwe college van B&W voor de gemeente Nissewaard kan het beste bestaan uit ONS Nissewaard, PvdA en VVD. Tot die conclusie komen de informateurs Gert-Jan ’t Hart en Richard Sitton. De afgelopen weken hebben zij met alle politieke partijen in de raad van Nissewaard gesproken. “De nieuwe coalitie doet recht aan de uitslag van de verkiezingen, biedt continuïteit en een stabiele meerderheid in de raad”, zo staat te lezen in het eindadvies van de informateurs. Bovendien is met een dergelijke coalitie het politieke spectrum breed vertegenwoordigd. 

Er waren diverse opties om te komen tot een nieuw college. Deze zijn allemaal besproken maar hebben om uiteenlopende redenen niet de voorkeur. Daarbij spelen zaken als continuïteit, het draagvlak in de raad en een brede vertegenwoordiging van het politieke spectrum een rol. 

’t Hart en Sitton stellen dat er geen enkele belemmeringen zijn voor ONS Nissewaard, als grootste partij, om nu de onderhandelingen over een coalitieakkoord en een nieuw college te beginnen. 

De informateurs spreken hun dank en waardering uit aan de vertegenwoordigers van alle politieke partijen voor de prettige, openhartige en nuttige gesprekken die er zijn gevoerd. 

Inmiddels is aan de informateurs gevraagd om de coalitieonderhandeling als formateurs te begeleiden.