Koninklijke onderscheiding voor Frans Meijdam

Frans Meijdam ontving vandaag een Koninklijke onderscheiding, uitgereikt door burgemeester Govert Veldhuijzen. De heer Meijdam werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats tijdens de opening van het wandelroutenetwerk Hoeksche Waard in Oud-Beijerland.

Frans Meijdam is van 1991 tot 2017 vrijwilliger geweest bij Milieudefensie Nissewaard en  Milieugroep Spijkenisse. Hij heeft zich ingezet voor MeiMaandMilieuMaand, afvalinzameling van kunststof, afvalscheiding en hergebruik, ruimtelijke ontwikkeling en beheer en zonne- en windenergie.

Van 2005 tot 2018 was meneer Meijdam vrijwilliger bij het Wandeloverleg Zuid-Holland (WOZH), een onderdeel van de vereniging Te Voet, die streeft naar een landelijk netwerk van onverharde paden, boerenlandpaden, openstelling van natuurgebieden, onverharde dijken en schouwpaden voor wandelaars, opheffen van barrières in wandelpaden. Meneer Meijdam is vraagbaak en contactpersoon voor de betrokken instanties, zoals bestuurders en politieke partijen. Hij organiseerde vele wandelingen en gaf waardevolle adviezen bij de aanleg van TOP’s (Toeristische Overstappunten) in de regio. Dankzij zijn creatieve inzet, zijn vernieuwende ideeën en zijn stuwende kracht is wandelrouteplan Zuid-Holland ontwikkeld en uitgevoerd.

Van 2006 tot 2018 was Frans Meijdam regiovertegenwoordiger van de Zuid-Hollandse Eilanden bij de vereniging van wandelaars Te Voet. Hij heeft in deze periode meegewerkt aan wandelroutenetwerken op basis van knooppunten in Zuid-Holland en Utrecht. Ook heeft hij zich bezig gehouden met het realiseren van digitale wandelrouteplanners.

Sinds 2008 is Frans Meijdam vrijwilliger bij Wandelnet. Hij heeft onderzoek uitgevoerd naar wandelnetwerken, wat heeft geleid tot de publicatie ‘wandelnetwerken in beeld’ die begin 2013 gepresenteerd en gepubliceerd is. Lange tijd is hij markeerder van het lange-afstand-wandelpad op Voorne geweest. Hij maakt deel uit van de werkgroep van het Nederlands Kustpad deel I.  Hij heeft zich sterk gemaakt voor de belangen van wandelaars, onder andere in het WandelOverleg Zuid-Holland. Daar heeft hij ook werkzaamheden verricht mede namens Wandelnet, voor thema’s zoals boerenlandpaden, pachtconstructies, regionale wandelnetwerken en wandelen over waterschapsterreinen.

Sinds 2010 is meneer Meijdam adviseur en deskundige bij de Klankbordgroep wandelroutenetwerken van de Provincie Zuid-Holland. Hij heeft in 2008 de lobby richting Provinciale Staten van Zuid-Holland voor een provinciaal wandelroutenetwerk in gang gezet. Hij is betrokken geweest bij de opstelling en uitwerking van de wandelrouteplannen in acht regio’s in Zuid-Holland, met vele honderden kilometers wandelroutenetwerk. Ook was hij van 2010-2017 deelnemer en vertegenwoordiger van de organisatie Te Voet in de provinciale klankbordgroep Wandelroutenetwerk.

Sinds 2009 is meneer Meijdam kerkrentmeester bij de protestantse Wijkgemeente De Kern te Spijkenisse. Hij beheert het kerkgebouw en de pastorie en zorgt met een groep andere vrijwilligers voor onderhoud van de kerktuin. Daarnaast zet hij zich in voor de jaarlijkse actie Kerkbalans.

Frans Meijdam is sinds 2014 vrijwilliger/adviseur bij het Samenwerkings Orgaan Hoeksche Waard (SOHW). Hij was nauw betrokken bij de voorbereiding van de subsidieaanvraag voor het wandelroutenetwerk in de Hoeksche Waard en de realisatie daarvan. Dit houdt onder andere in het ontwerp van de wandelkaart, advisering bij de subsidieaanvraag en het aanbestedingstraject.

Tenslotte is meneer Meijdam sinds 2015 initiator en voorzitter van de coöperatieve vereniging Voorne-Putten Energie. In eerste instantie als initiatiefnemer voor de groep Nissewind, gericht op het betrekken van inwoners bij de ontwikkeling van windturbines in de gemeente Nissewaard. Vervolgens heeft hij op 20 oktober 2017 Energiecoöperatie Voorne-Putten opgericht, als uitvloeisel van Nissewind. Op dit moment is hij voorzitter. Hij is de stuwende kracht binnen VPE, creëert draagvlak bij de stakeholders, is betrokkenheid bij het werven van leden en het leggen van contacten met andere organisaties op het gebied van duurzame energie.

De heer Meijdam is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.