‘Kreken kweken’ voor het in ere herstellen van oude kreken op Voorne-Putten

Voor het project 'Kreken Kweken' is een ecologische zone van bijna een hectare aangelegd bij de Spanjaardsdijk in Brielle. In dit project werken de gemeenten van Voorne-Putten en Waterschap Hollandse Delta samen aan het in ere herstellen van oude kreken op Voorne-Putten. Het project wordt gefinancierd door de provincie Zuid-Holland en de voormalige stadsregio.

De wethouders Marja Roza (Hellevoetsluis), Dick Verbeek (Brielle), Paméla Blok (Westvoorne), Henk de Graad (Nissewaard) en heemraad Lies Struik van het waterschap ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst onderhoud en openden het gebied door het onthullen van het informatiebord.

De afgelopen maanden zijn er meerdere ecologische zones aangelegd. Langs de Pansersdijk (Brielle) bij Fort Peltersdijk (Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne), nabij Gemaal Trouw (Brielle, Hellevoetsluis) en bij Verlengde Gemaal Trouw (Brielle, Hellevoetsluis). In 2018 wordt er nog een aantal kreken in de gemeente Nissewaard en de gemeente Hellevoetsluis aangelegd.

Nodig voor migratie en diversiteit

Ecologische verbindingszones zijn nodig om het mogelijk te maken dat dieren van het ene natuurgebied naar het andere kunnen migreren. De belangrijkste doelsoort voor de verbindingszones op Voorne-Putten is de zeldzame Noordse woelmuis. Maar ook de dwergmuis en andere kleine zoogdieren profiteren ervan, net als vogels die in het riet leven en vissen, amfibieën en libellen. Vlinders en bijen profiteren ook, omdat er meer bloemen groeien in een natuurvriendelijke oever dan in een normale 'steile' oever.

Samenwerking met grondeigenaren

In dit project werken de gemeenten van Voorne-Putten en het waterschap Hollandse Delta samen aan het in ere herstellen van oude kreken op Voorne-Putten. Het project wordt gefinancierd door de provincie Zuid-Holland en de voormalige stadsregio. Het project is afhankelijk van de vrijwillige medewerking van agrariërs en andere grondeigenaren die op de plaats van de kreekzones grond bezitten. De kreekzones worden door vrijwillige kavelruil en aankoop verworven.