Landelijk Ondersteuningsteam (OT) Uithuisplaatsingen

Bent u tussen 2015 en 2021 geconfronteerd met een uithuisplaatsingsmaatregel en bent u erkend gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire? Is of zijn uw kind(eren) uit huis geplaatst als gevolg van de toeslagenaffaire? Dan kunt u gebruik maken van het landelijk ondersteuningsteam(OT) ‘uithuisplaatsingen toeslagenaffaire’.

Het Ondersteuningsteam;

  • Helpt u zonder dat dit u geld kost;
  • Is in de uitvoering is het ondersteuningsteam onafhankelijk en neutraal. Zij regelen toegang tot alle instanties die nodig zijn om u te helpen;
  • Helpt het verhaal en vragen over de uithuisplaatsing in kaart te brengen;
  • Helpt wensen en mogelijkheden voor u en uw kind(eren) helder te krijgen;
  • Biedt hulp in het proces naar herstel van contact of herstel van de gezinssituatie;
  • Schakelt instanties en deskundigen in die daarvoor nodig zijn en begeleid ouders en kinderen in de contacten met deze instanties en deskundigen.

U kunt zich rechtstreeks aanmelden bij het Ondersteuningsteam. Stuur dan een e-mail met uw naam en telefoonnummer naar contact@hetondersteuningsteam.nl. Het gemeentelijke team Toeslagenaffaire kan u hierbij helpen. Mailt u dan naar toeslagen@nissewaard.nl.