Meer groen en bomen fleuren centrum op

In het centrum van Spijkenisse is de BIZ stichting Stadscentrum in samenwerking met de gemeente Nissewaard begonnen met het verplaatsen van bestaande groenvoorzieningen en wordt na de zomer gestart met het plaatsen van nieuwe boombakken. Deze werkzaamheden  maken deel uit van het plan om het centrum aantrekkelijker te maken voor bezoekers en hen een prettigere beleving van het centrumgebied te geven. Naast nieuwe groenvoorzieningen komt er ook nieuw straatmeubilair en zijn er plannen gemaakt voor waterelementen.

In de herijking van de Meerjarenvisie Stadscentrum Spijkenisse is de vergroening van het centrum benoemd als een van de speerpunten.

Uit gesprekken die vorig jaar met bezoekers van het centrum zijn gevoerd, kwam naar voren dat het centrum vooral meer groen nodig heeft. Bezoekers vinden het centrumgebied nu nogal stenig en daar willen we graag verandering in brengen. Daarom heeft het gemeentebestuur in samenspraak met de BIZ stichting Stadscentrum vier locaties gekozen die de komende maanden een verandering ondergaan.
Wethouder Soeterboek

Bomen en groen

Er zullen meer bomen in het straatbeeld van het centrum verschijnen, omdat die een grote bijdrage leveren aan de groene beleving van bezoekers. Daarnaast wordt er gedacht aan meer vakken met gevarieerde beplanting die het hele jaar door een afwisselend beeld geven. Stenen worden daarbij ingewisseld voor struiken en lage planten. De grote spreiding van lossen groenbakken en –schalen geven een rommelig beeld. Door hun beperkte omvang en geringe hoogte vallen die elementen weg in het straatbeeld. Er wordt bekeken of het effect van groen in bakken kan worden versterkt als meerdere bakken bij elkaar of in een lijn worden geplaatst. Ook gaat groen aan de gevel een plaats krijgen in het centrum. Dat is nu niet of nauwelijks aanwezig.

Groter effect

Om meer effect te sorteren in het straatbeeld zullen de diverse elementen groter moeten zijn, dan nu het geval is. Waar veel groen zich nu niet boven de 1,50 meter bevindt, moet dat in de toekomst ook op en boven ooghoogte te zien zijn. Clustering en een vast ritme van elementen in één lijn dragen ook bij aan een groter effect en een groene beleving van het centrum.

Vier locaties

Op vier locaties in het centrum gaat het straatbeeld veranderen: Op de Uitstraat/Uitplein, de Nieuwstraat, de Achterstraat/Voorstraat en het Kopspijkerplein/Nieuwstraat. Op de laatst genoemde locatie zijn de eerste veranderingen zichtbaar. Hier zijn de eerste grote bloempotten geplaatst waarin binnenkort ook hogere, meer volwassen beplanting in wordt geplaatst. Binnenkort volgen de andere locaties.