Melden bij vermoeden van misbruik zorggeld

De laatste weken is het onderwerp misbruik van zorggeld in diverse gemeenten veel in de media aan bod gekomen. Net als vele andere gemeenten in Nederland, besteedt de gemeente Nissewaard veel geld aan zorg en hulp voor de inwoners van de gemeente die dat nodig hebben. Soms wordt er misbruik gemaakt van geld dat bedoeld is voor zorg of hulp. Als u vermoedt dat daar sprake van is, kunt u een melding doen. Melden kan ook anoniem.

Voorbeelden van misbruik

U kunt bij ons een melding doen over situaties waar u zich zorgen over maakt. Denk bijvoorbeeld aan situatie zoals een zorgverlener die minder zorg levert dan u nodig heeft of dat u minder zorgt krijgt dan waarvoor de zorgverlener betaald wordt. Ook als u een woning met begeleiding nodig heeft en wel de woning krijgt maar niet de begeleiding, kunt u een melding doen.

Kent u iemand in uw omgeving van wie u weet dat deze geen zorg nodig heeft, maar wel geld krijgt om zorg in te kopen en dit geld ergens anders voor gebruikt, dan kunt u dat - eventueel anoniem - melden bij het meldpunt. Dat geldt ook in het geval dat uw zorgverlener zonder reden uw DigiD of bankpasje gebruikt. De toezichthouders rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet van de gemeente Nissewaard ontvangen de melding en kunnen dan onderzoek doen.

Melding van misbruik

Als u zich zorgen maakt of er misbruik wordt gemaakt van zorggeld dan doet u bij ons een Melding Zorgfraude.