Nieuwe coalitie steekt handen uit de mouwen en zet de schouders eronder

Het nieuwe college van B&W van de gemeente Nissewaard wil investeren in het beheer en aanpak van bestaande wijken, duurzaamheid, onderwijs, eenzaamheidsbestrijding, armoedebeleid en sport en recreatie. Dat staat in het coalitieakkoord "Samen voor elkaar!" dat is aangeboden aan de gemeenteraad.

Daarnaast blijft de verantwoordelijkheid voor een financieel gezonde gemeente een hoge prioriteit. Het college wil de financiële positie van de gemeente verder versterken.

De openbare ruimte is het visitekaartje van Nissewaard. Het college wil extra investeren in duurzame oplossingen in de openbare ruimte en zorgen dat alles op voldoende onderhoudsniveau blijft. Een schoon, heel en veilig Nissewaard blijft het uitgangspunt. Bestaande wijken wil het nieuwe college samen met partners verduurzamen.

Het college gaat voor goed onderwijs: voor iedere inwoner moet er kwalitatief goed en bereikbaar onderwijs zijn. De eenzaamheid van mensen wil het college bestrijden door een actieplan op te stellen dat gericht is op activering van inwoners. Mensen met een laag inkomen wordt nieuw perspectief geboden, waarbij vooral aandacht is voor de kinderen. Die moeten mee kunnen doen met sport, cultuur of sociale activiteiten. Sport en beweging zijn belangrijk. Het draagt bij aan een betere gezondheid en sociale activering. Vitale verenigingen zijn daarom erg waardevol en die wil het college actief ondersteunen.

“Al deze uitdagingen willen we samen met bewoners, partners en gemeenteraad aangaan, daarom heet ons coalitieakkoord ook "Samen voor elkaar!". We willen samen de handen uit de mouwen steken en de schouders eronder zetten”, aldus wethouder Martijn Hamerslag.

Download hieronder het coalitieakkoord Samen voor elkaar! (pdf)

B&W

Foto: Boven v.l.n.r. Igor Bal, Wouter Struijk, Léon Soeterboek, Martijn Hamerslag en gemeentesecretaris Marc Weerts. Onder v.l.n.r. Jan Willem Mijnans en burgemeester Mirjam Salet.