Nieuwe noodverordening in regio per 20 september

Vanaf zondag 20 september 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze noodverordening vervangt de versie van 15 september 2020. In de nieuwe noodverordening zijn enkele aanpassingen opgenomen.

Het uitgangspunt blijft: geef elkaar de ruimte, houd 1,5 meter afstand en mijd drukte. Zo proberen we verdere besmettingen en verspreiding van het virus te voorkomen.

Met de noodverordening wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels en versoepelingen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

Wat is aangepast?

Meldplicht samenkomsten

De plicht tot het melden van samenkomsten van meer dan 50 personen [exclusief personeel].

Verbod ophouden in een groot gezelschap:

Verboden zich in een publieke ruimte in een gezelschap van meer dan 50 personen op te houden.

Beperking openingstijden eet- en drinkgelegenheden

  • Tussen 0:00 uur en 01:00 uur mogen geen nieuwe bezoekers worden toegelaten.

  • Tussen 0:00 uur en 01:00 uur moet de muziek uit.

  • Tussen 01:00 uur en 06:00 uur zijn eet- en drinkgelegenheden gesloten.

  • Eten en drinken afhalen voor gebruik elders mag tot 02:00 uur, na 01:00 uur mag geen alcohol worden verstrekt.

Gedetailleerde uitwerking van de maatregelen vind je in de noodverordening op rijnmondveilig.nl.

Welke maatregelen blijven hetzelfde?

De belangrijkste maatregelen die hetzelfde blijven zijn:

  • Bij klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;

  • houd 1,5 meter afstand;

  • was vaak je handen;

  • werk zoveel mogelijk thuis;

  • vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Kijk voor de volledige tekst van de noodverordening op rijnmondveilig.nl

of op overheid.nl.