Nissewaard gaat voor goud met sportbeleid

De gemeente Nissewaard zet de lokale sport de komende jaren in de spotlights met verenigingsondersteuning, een uitgebreid beweegprogramma, nieuw sportbeleid en een lokaal sportakkoord. De plannen worden gepresenteerd tijdens de start van het nieuwe sportseizoen op woensdagavond 28 augustus van 18.30 - 22.00 uur in het Dorpshuis aan de Lede 13 in Hekelingen.

Trainingsprogramma 2019-2020

In de afgelopen periode heeft Nissewaard een vitaliteitscan onder de sportverenigingen uitgezet. De uitkomsten hebben, onder andere, geleid tot een aantal activiteiten en trainingen. In de vitaliteitsscan werd verenigingen gevraagd naar hun behoefte aan ondersteuning bij het leiden van hun club. Maatschappelijke ontwikkelingen en de uitkomsten van de scan zijn aanleiding geweest om nieuwe trainingen voor verenigingen op te nemen in het Trainingsprogramma 2019 - 2020.

Sportakkoord

Aansluitend op de presentatie van het nieuwe trainingsprogramma worden de genodigden bijgepraat over de vorming van het lokaal sportakkoord en het nieuwe sportbeleid.

We hebben de ambitie om de lokale sport verder te versterken. Daarom werken we aan nieuw sportbeleid en gelijktijdig aan een lokaal sportakkoord. Deze twee meerjarenplannen versterken elkaar en komen tot stand met input van de verenigingen in onze gemeente
Sportwethouder Hamerslag

Workshops en sportcafé

Na de presentatie zijn er diverse workshops te volgen voor bestuurders, trainers en sportcommissieleden, zoals Kick Off Klankbordgroep, Snuffelboost/training doelgroepenaanpak, Wijksportvereniging & Schoolsport, Informatie nieuwe website en een workshop over het antwoord op de vraag 'Wat is nu eigenlijk een Veilig Sportklimaat'? De avond wordt afgesloten met een  sportcafé waar de aanwezigen in gesprek kunnen gaan met andere verenigingen maar ook met verenigingsondersteuners, beleidsmedewerker sport en medewerkers van de afdelingen Accommodaties en Subsidie.