Nissewaard krijgt ruim €1.500.000,- subsidie om energiebesparing te stimuleren bij inwoners

Om laagdrempelige energiebesparing mogelijk te kunnen maken voor inwoners, heeft de gemeente Nissewaard bij de Rijksoverheid een subsidie aangevraagd, de zogeheten RREW-subsidie. De gemeente heeft het volledig aangevraagde bedrag van €1.577.500,- toegewezen gekregen.

Wethouder Igor bal is super enthousiast met de toegekende subsidie, die in zijn geheel toekomt aan de inwoners:

We willen als gemeente de inwoners zoveel mogelijk helpen om thuis energiebesparing mogelijk te maken. Vorig jaar hebben we al verschillende succesvolle acties uitgevoerd, zoals het gratis energiebesparingspakket dat woningeigenaren konden bestellen. Dit was zo succesvol dat deze actie helaas snel voorbij was, maar gelukkig is er nu een nieuwe kans! Door het toegekende bedrag kunnen we dit komend jaar voor nog meer inwoners mogelijk maken, met een nieuwe actie om een gratis energiebesparingspakket aan te vragen, zowel voor woningeigenaren als voor huurders.
Wethouder Igor Bal

Wat kunnen inwoners nog meer verwachten?

Naast de gratis energiebesparingspakketten voor inwoners, richt de gemeente zich dit jaar ook op het voorlichten en verduurzamen van Verenigingen van Eigenaren. Ook gaan er energiebesparingscoaches aan de slag en vinden er energiebesparingsprojecten op scholen plaats. Daarnaast organiseert de gemeente acties die aansluiten bij de wensen van inwoners, zoals (online) buurtbijeenkomsten, collectieve inkoopacties of webinars.

Samen naar een duurzaam Nissewaard

De gemeente Nissewaard gaat dit jaar aan de slag om inwoners op weg te helpen hun woning energiezuiniger te maken. Deze acties passen bij de ambitie van de gemeente om met elkaar te werken aan een duurzaam Nissewaard. Wij.Doen.Groen is de bewustwordingscampagne in Nissewaard en met deze toegekende subsidie van het ministerie kan de gemeente inwoners helpen met concrete acties: geen woorden, maar daden. Dat is wat telt.  

Wat houdt de RREW-subsidie in?

Gemeenten kunnen de eenmalige specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) aanvragen. De RREW-subsidie is erop gericht om huurders of huiseigenaren te stimuleren om op een laagdrempelige manier aan de slag te gaan met energiebesparing. Op basis van het ingediende projectplan van de gemeente is de subsidie toegekend door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.