Omgevingswandeling Masterplan Park Vogelenzang op 24 september

Om Park Vogelenzang toekomstbestendig te maken wordt er een masterplan en beheervisie opgesteld. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van het gebied is dat de huidige identiteit van het park, een bospark met begrazing, wordt versterkt. Dit doen we door de aanwezige groen- en waterstructuren te behouden en te versterken. Het masterplan voor Park Vogelenzang maken we in samenspraak met de stad. Dit voorjaar was de eerste participatieronde waarbij we alle ideeën en wensen voor het park hebben opgehaald. Er zijn o.a. twee bewonersmarkten georganiseerd en er was een vragenlijst die inwoners konden invullen. In de gesprekken met inwoners en andere stakeholders kwamen er een aantal belangrijke thema’s naar voren zoals de rust en natuur in het park, beheer van het park, het laarzenpad, veel bezoekers wandelen in het park, honden in het park, een ooievaarsnest, hufterproof zitgelegenheid, Schotse hooglanders en het water (sloten en vijvers) in het park.

Tweede participatieronde

Alle ideeën en wensen die zijn opgehaald voor Park Vogelenzang zijn gebundeld en zo veel mogelijk verwerkt in een schetsontwerp. Het plan is nog niet af, vandaar de aanduiding ‘schetsontwerp’. In participatieronde twee willen we deze eerste schetsen graag toelichten en van u weten wat u ervan vindt. Uw feedback op het schetsontwerp proberen wij, waar mogelijk, een plek te geven in het (voorlopig) ontwerp. Daarom organiseren we op 24 september een Omgevingswandeling door Park Vogelenzang. Inwoners van Nissewaard en bezoekers van het park kunnen tijdens deze wandeling het schetsontwerp voor het gebied zien en daarop reageren. Daarna volgt een nieuwe versie van het masterplan en een voorlopige beheervisie.

Loop 24 september de omgevingswandeling

Op 24 september kunt u tussen 13.00 - 17.00 uur, op eigen tempo, rondwandelen door Park Vogelenzang en het schetsontwerp bekijken. Op verschillende plekken krijgt u informatie over het schetsontwerp of worden er dilemma’s over de natuurrecreatie aan u voorgelegd; keuzes die we graag samen maken om zo te komen tot het beste plan voor de ontwikkeling van Park Vogelenzang. Ook staan er op twee locaties medewerkers van de gemeente om met u in gesprek te gaan over het schetsontwerp en uw bevindingen tijdens de wandeling. De route is vanaf 23 september te vinden op nissewaard.nl/parkvogelenzang of download gratis de omgevingsapp ‘Park Vogelenzang’.

Inclusie: participatie voor iedereen

We willen graag alle inwoners van Nissewaard de mogelijkheid geven om mee te doen aan de participatie voor ‘Masterplan Park Vogelenzang’. Heeft u hulp nodig om de Omgevingswandeling te doen of bent u niet in staat om het park te bezoeken omdat u een lichamelijke beperking heeft? Neem dan voor 20 september contact op via parkvogelenzang@nissewaard.nl of bel met 14 0181. Samen met u zoeken we een passende manier om te participeren.